Gå rett til innhold
<
<
Droner flytter forskningsfronten i Arktis

Droner flytter forskningsfronten i Arktis

Aktuelt

Publisert: 07.06.2022
Oppdatert: 18.07.2022

Katrine Jaklin

NORCE har opparbeidet seg spesiell kompetanse og erfaring fra droneprosjekter både i Arktis og Antarktis og er en viktig aktør i utviklingen av dronebaserte observasjonssystemer som kan brukes til å overvåke miljøet i polare områder.

Rune Storvold, NORCE, Droneflygning ved Ny-Ålesund, Svalbard., Drone ny aalesund 1019, , Drone flyr over nakent fjordlandskap. Fjell i bakgrunnen.

Kilde:
Rune Storvold, NORCE

Droneflygning ved Ny-Ålesund, Svalbard.

Svalbard i omstilling – satsning på forskningsinfrastruktur og droneindustri?

Klimaendringene fører til at temperaturen i Arktis stiger tre ganger hurtigere enn i resten av verden. Dette har merkbare effekter over et enormt geografisk område. Svalbardsamfunnet står samtidig foran store endringer. Med nedtrapping av kullvirksomheten skal det legges til rette for nye, bærekraftige næringer. Svalbard har allerede en høyere andel forskningsbaserte arbeidsplasser enn i resten av landet, og stiller med gode kort på hånden når det gjelder geografisk egnethet for å bli et knutepunkt for klima- og miljøforskning i Arktis.

Kan droneteknologi bli en av Svalbards nye bærebjelker?

I departementenes strategi for Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard fastslås det at forskning og testaktiviteter på teknologiske og bærekraftige løsninger kan bidra til lokale arbeidsplasser og til lokal verdiskaping. På Arctic Drone Event i Longyearbyen presenterte forskere og andre droneoperatører hvordan droner kan brukes i ulike operasjoner i luft og i vann. På seminaret trakk Rune Storvold ved NORCE frem mange anvendelsesområdene for droner både innen forskning og næringsliv.

En satsning på forskningsinfrastruktur på Svalbard vil ikke bare skape arbeidsplasser for forskerne, men også for ingeniørene som er en uvurderlig brikke i prosessen for å få dronenes kontroll- og kommunikasjonssystemer, sensorer og operasjonelle plattformer til å samarbeide optimalt.

NORCE, Stian Solbø (Longyearbyen, 2006)., Drone uav 2006 stian solbø, , Mann jobber med en drone i et verksted.

Kilde:
NORCE

Stian Solbø (Longyearbyen, 2006).

Droner i kaldt klima

NORCE har spesialisert seg på utvikling av styrings- og sensorsystemer, fjernmåling og miljøovervåkning i kaldt klima, og har drevet dronebaserte forskningsaktiviteter på Svalbard siden 2006 (da som Norut).

NORCE deltar i dag i SFIen CIRFA der droner brukes til målinger på havis og isfjell. Disse målingene har vært utført både fra Ny-Ålesund og fra forskningsskipet Kronprins Haakon. I Ny-Ålesund har NORCE sammenlignet målinger fra drone med samtidige målinger fra satellitt for å kunne fastslå hvor detaljerte målinger man får fra satellitt. Dette ble gjort ved å koordinere droneflygningen slik at den foregikk samtidig som satellittpass. I 2022 deltok NORCE på et tokt i det østre Framstredet der droner ble brukt til å plassere GPS-sendere på isfjell for å kunne samle data om isfjellenes bevegelsesmønster.

CIRFA/NORCE, , CIRFA, , Satelittaktig bilde av landskap med grønne linjer

Kilde:
CIRFA/NORCE

I tillegg til å løse oppgaver innen miljøovervåkning kan dronene også utføre beredskapsoppgaver som involverer søk og redning. Antallet passasjerskip som oppholder seg i Arktis er stadig økende. Ved ulykker eller oljeutslipp vil dronenes kameraer sende bildemateriale som blir koblet sammen med kart i sanntid og bidra til håndteringen av kritiske hendelser.

NORCE, , Dornier 20200407 155553 220705 074327, , Mann inspiserer vingene på fly som står på bakken.

Kilde:
NORCE

NORCE har også instrumentert Lufttransports rutefly på Svalbard slik at det kan samle data fra flygninger i Arktis. Flyet har bl.a. hentet data fra en drivbøye i sjøen ved sydspissen av Grønland. Dette prosjektet er et godt eksempel på at et forskningsfly på Svalbard kan været et godt utgangspunkt for å samle data i hele Arktis. NORCE vil også i løpet av 2022 ha et forskningsfly operativt fra Tromsø. NORCE sine muligheter for kombinert bruk av droner og forskningsfly, både på Svalbard og på fastlandet muliggjør effektiv innhenting av forskningsdata fra store områder.

Teknologi og forskere som samhandler

I dag har man store muligheter til å hente ned miljøovervåkingsdata fra satellitter. Droner kan i tillegg måle ting som ikke er mulig med satellitt, som klimagasser og forurensning i atmosfæren, og kan også være operative i overskyet vær. Målet for fremtiden er å lage integrerte målesystemer der man utnytter teknologien optimalt slik at man trenger færre separate systemer til innsamling av data.

NORCE er en av 27 medlemsinstitusjoner i SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) - en internasjonal forskningsinfrastruktur for innsamling av klima og miljødata på og rundt Svalbard. Et godt samarbeid og god koordinasjon mellom forskningsinstitusjonene i Arktis vil være nøkkelen til en bærekraftig oppskalering av forskningsmiljøene på Svalbard.

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Kontakt

Rune Storvold

Avdelingsleder Observasjonssystemer - Tromsø
rust@norceresearch.no

+47 934 16 169

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev