Gå rett til innhold
<
<
Droner som FKT

Droner som FKT

Utmarksbeitende dyr er utsatt for angrep fra fredet rovvilt. I oppdrag fra rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge undersøker vi den mulige nytteverdien av droner i åpen kategori som forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT).

Utredningen er basert på informasjon fra intervjuer, faglitteratur og dronetestflygninger. Droner som FKT kan brukes under (1) tilsyn, (2) flytting av dyr fra rovdyrutsatte områder, (3) automatisk gjenkjenning og telling av dyr, (4) overvåkning av rovdyrutsatte områder, (5) kadaversøk, (6) søk av skadete eller skremte beitedyr og (7) sporing av rovdyr.

Dronebruk i åpen kategori er delvis mulig for (1) – (3) så lenge dronen er innen synsrekkevidden. Slike operasjoner kan ikke skilles fra vanlig drift.

Operasjoner under (4) – (7) må dekke større områder og må utføres i spesifikk kategori. Effektiviteten av slike droneoperasjoner er ukjent.

Droner kan brukes i alle typer habitat ved å tilpasse sensorene for fjernmåling. Regelverket, signaldekning, vær- og lysforhold setter begrensninger.

Dronesystemer i åpen kategori er lett, enkle å bruke, transportere og lade.

Mer avanserte droner (<25 kg) er dyre og vanskelig å transportere og lade og brukes best i spesifikk kategori for mer varierte FKT-formål.

I nær framtid kan droner f.eks. brukes til sporing av beite- og rovdyr, kadaversøk og skremming, samt innhenting av data fra elektroniske sporingsenheter på dyr.

Til og med selvgående droner som rykker ut når en nødsituasjon oppstår er mulig.

Effektiviteten bør testes under norske lys- og værforhold. I samsvar med en rask teknologiutvikling krever økt dronebruk i utmark økt oppmerksomhet omkring konsekvensene med hensyn til offentlig sikkerhet, personvern og ikke minst dyreliv.

Kontaktperson

Rune Storvold

Avdelingsleder Observasjonssystemer - Tromsø

rust@norceresearch.no
+47 934 16 169

Prosjektfakta

Navn

Droner som FKT

Status

CONCLUDED

Periode

24.06.22 - 31.12.22

Sted

Tromsø

Totalt budsjett

530.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Ministry of Climate and Environment

Prosjekteier

Norsk institutt for bioøkonomi

Prosjektmedlemmer

Gabriela Wagner
Jonas Nordhaug Myhre
Erling Meisingset
Inger Hansen
Tor-Arne Bjørn
Erlend Winje

Samarbeidspartnere

Norsk institutt for bioøkonomi, NORCE
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev