Gå rett til innhold
<
<
Skal fly droner i Antarktis

Skal fly droner i Antarktis

Aktuelt

Publisert: 05.02.2024
Oppdatert: 08.02.2024

Gunn Janne Myrseth
Rune Storvold

Troll observasjonsnettverk (TONe) ledet av Norsk Polarinstitutt har jobbet på i ett år. Nå i januar var de åtte partnerne på feltoppdrag til Antarktis. Med på ferden var NORCE-forsker Rune Storvold.

, Rune Storvold fra NORCE på plass på Trollhaugen i Antarktis., Rune Storvold, <p>NORCE</p>, Rune Storvold i Antarktis

Rune Storvold fra NORCE på plass på Trollhaugen i Antarktis.

– Folk flest tenker når de hører ordet drone, disse små med fire rotorer. Men dette er som et vanlig lite fly uten pilot. De kan ha opp mot ti meter vingespenn og bære opp mot 100 kilo utstyr, sier Rune Storvold, avdelingsleder observasjonssystemer i NORCE.

Planleggingen er nå godt i gang for å styrke norsk forskning på den sydligste polen, i Antarktis, på forskningsstasjonen Troll som driftes av Norsk Polarinstitutt. I 2023 bevilget nemlig regjeringen 2,3 milliarder til å pusse opp stasjonen og bygninger. I tillegg ble det bevilget penger til å utvide forskningen og koble på større deler av norske og internasjonale forskningsmiljø.

Nylig var representanter fra regjering og forskning på besøk hos Troll.

Bygningene på forskningsstasjonen skal være ferdig oppusset i 2032 og nå er også planlegging av de nye observatoriene, droneinfrastrukturen fra NORCE samt styrket plan for datainnsamling, etablert.


- Klimaendringen i polområdene skjer raskere enn noe annet sted på jorda, og påvirker klimasystemer og ekstreme klima- og værhendelser over hele verden. Forskningen på den norske stasjonen Troll i Antarktis er avgjørende for å forstå sammenhengene i klimasystemet og hvordan klimaet vil utvikle seg framover, sa daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) i sin pressemelding fra mai 2023.

Barth Eide var også tydelig i pressemeldingen på at uten en oppgradering av stasjonens bygninger ville den nok måttet stenges ned innen ti år.

– Dronene våre vil kunne støtte opp under mange typer forskning som for eksempel skyforskning, fugleforskning og all geologiutredning.

Rune Storvold, avdelingsleder Observasjonssystemer

Informasjonen som samles inn skal blant annet brukes i klimamodeller for å se hvordan endringer i nedbør og vær vil få en global virkning.

– Her skal vi om noen år begynne å fly drone for å sjekke ut hvordan Antarktis påvirker vårt klima. Som en del av TONe prosjektet setter nemlig NORCE opp en dronetjeneste. Dronetjenesten skal fly ganske store droner - ja opp mot flere hundre kilo. Og dronene skal ha med seg et instrument som skal måle tykkelsen på isen samt se hvordan lagdeling av snø og is er, forteller Storvold.
– På den måten vil vi klare å si noe om hvor mye det har snødd de siste hundre årene og om hvordan endringer i klima gjør at det blir mindre eller mer snø – derigjennom mer eller mindre masse – som igjen vil si noe om hvorvidt havnivået vil øke eller være på omtrent samme nivå som i dag. En ting er at vi måler endringer her lokalt, men det vi er interessert i, er å se hvordan dette eventuelt påvirker resten av verden og oss i Norge.
Rune Storvold, Kveld i Antarktis., DSC 7287, ,

Kilde:
Rune Storvold

Kveld i Antarktis.

Rune Storvold, Trolls mest fotograferte fjell., DSC 7376, ,

Kilde:
Rune Storvold

Trolls mest fotograferte fjell.

Felttur til Antarktis

– Det er spennende nå å være ankommet basen og se hvordan forholdene er. Nå kan vi starte å planlegge oppbygging av denne infrastrukturen og hvordan vi best kan operere dronene herfra, sier Storvold som rapporterer på direkten fra sydligere strøk.
– Det er også interessant å se hvilken annen type forskning som skjer her på Troll. Jeg vil tro at dronene våre vil kunne støtte opp under mange typer forskning som for eksempel skyforskning, fugleforskning og all geologiutredning. Bruksområdene er flere enn den snø- og isforskningen vi nå i første omgang skal utføre. Vi ønsker at forskere fra hele Norge skal kunne komme og ta i bruk denne droneressursen i sin forskning.

"Observatoriene som dronene skal hjelpe, skal som helhet bidrar til å forstå klimaprosesser og endringer i atmosfæren, havet og havsirkulasjonen, innlandsisens og iskappens påvirkning av havnivået, og endringer i økosystemet til havs. I tillegg utføres her grunnforskning for å forstå prosesser og overvåke tilstander. Resultatet blir grunnlagsdata for alle som vil forske på naturen i Antarktis.

Dronene vil utstyres med sensorpakker bestående av ulike typer radarer – som f.eks. kan måle snø stratigrafi, breistykkelse, berggrunnkartlegging; høyoppløselige kameraer og hyperspektral avbilder – som f.eks. kan brukes til å kartlegge fuglekolonier og måle klorofyll; og basis meteorologiske sensorer og strålingssensorer."(Norsk Polarinstitutt)

– Dronene til NORCE kan fly opp mot 1000 kilometer, men krever at vært er litt fint. I Antarktis og på Troll kan det være opp til flere hundre kilometer i timen vind. Dronene flyr rundt 100 kilometer i timen. Så da blir de bokstavelig talt tatt av vinden. Så vi må passe på at det er litt mindre vind enn det og at det ikke iser på dronene når de er i lufta og flyr. Vi regner med å kunne fly halvparten av tiden mens vi er her, avslutter Storvold.
Rune Storvold, Forskningsstasjonen Troll i Antarktis., Troll RS, , Forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Kilde:
Rune Storvold

Forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

TONe

TONe er en infrastruktur som ønsker å legge rette for bedre og mer omfattende atmosfæriske, kryosfæriske, marine og jordobservasjoner fra områdene rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud.

TONe består av åtte observatorier, en dronetjeneste og et datasystem.

Prosjektet er ledet av Norsk Polarinstitutt, i samarbeid med fem norske og tre utenlandske partnere.

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 • NORSAR
 • NORCE
 • British Antarctic Survey (BAS)
 • University of Leeds
 • Washington State University

 • Mennesker går av fly mot sol og kveldshimmel.
 • stor isvegg med mennesker under
 • Her har års fuglebærsj laget en liten sjø av olje.
 • Forskningsstasjonen Troll trenger sårt en oppgradering. Nå er penger bevilget og ny stasjon skal åpnes i 2032.
 • Rune Storvold som leder NORCE sin jobb med å bygge opp droneinfrastruktur i Antarktis fotografert sammen med Polarinstituttets direktør Camilla Brekke.
 • UiT-rektor Dag-Rune Olsen og Gunn Mangerud, UiB
 • Oppstartsmøte Troll med innledning av statssekretær Kjersti Bjørnstad (Ap).

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev