Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 24.06.2022
Oppdatert: 26.05.2023

Det investeres i ny forskningsinfrastruktur i Antarktis. Troll Observing Network (TONe) skal bidra med ressurser og utstyr for å styrke aktivitetene ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis. Forskningsdroner fra NORCE blir en del av denne oppgraderingen.

Enorme avstander og krevende arbeidsforhold for forskerne gjør det hensiktsmessig å bruke droner til forskning i Dronning Mauds Land. Tanken er å bruke fastvingedroner (fixed wing RPAS) med stor rekkevidde. Denne typen drone har opp mot 10 timer flytid og mulighet til å dekke en distanse opp mot 1000-1500 km. I tillegg kan forskerne ha med mindre droner med 2-15kg lastekapasitet for kortere avstander opp mot 50km.

Jan-Gunnar Winther, I 2007 deltok NORCE på en norsk-amerikansk ekspedisjon fra Troll-stasjonen, gjennom det indre av Antarktis i retning Sydpolen., NORCE utviklet Roamer drone Foto Jan Gunnar Winther Norsk Polarinstitutt, <p>Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt</p>, I Antarktis - drone tar av fra utskytningsrampe for drone. Kjøretøy i bakgrunnen

Kilde:
Jan-Gunnar Winther

I 2007 deltok NORCE på en norsk-amerikansk ekspedisjon fra Troll-stasjonen, gjennom det indre av Antarktis i retning Sydpolen.

Sammen med dronene bruker man en portabel bakkestasjon som fungerer som forskernes og pilotenes arbeidsplass. Instrumenteringen av dronene blir modulbasert slik at forskerne har mulighet for å endre oppsettet (payload). Det er aktuelt å bruke VHF-radar for kartlegging av berggrunn og grenselinjer, GHz-radar for kartlegging av nedbør i form av snø og kameraer for f.eks. sjøfugl-, sjøpattedyr- og haviskartlegging. I tillegg bruker man sensorer for ulike profilmålinger av atmosfæren (meteorologiske parametre, skyegenskaper og aerosoler), samt hyperspektrale sensorer for målinger av klorofyll og primærproduksjon i havet. Dronene vil bli grundig testet i Troms og på Svalbard frem til de settes i drift i 2026 i Antarktisk. På denne måten vil man kunne kvalitetssikre de ulike sensorene og dataproduktene før utstyret sendes sørover.

, Fullstendig plan for utbyggingen av TONe., TO Ne, <p>TONe</p>, Tegning av båt, hus droner, fly ballong, snødekt øy

Fullstendig plan for utbyggingen av TONe.

TONe-prosjektet vil komplettere infrastrukturen og observatoriene som allerede finnes ved Troll forskningsstasjonen og bidra til å styrke Norges posisjon innen Antarktisforskning ved å sikre observasjonsdata som kan benyttes av forskere både i NORGE og internasjonalt. Dronene skal støtte fire av observatoriene i TONe:

  • Integrated Could Observatory (ICO)
  • Fimbulisen Ice-shelf Observatory (FIO)
  • Multidisciplinary Ocean Moored Observatory (MOMO)
  • Seabird Monitoring Observatory (SMO)

Drone-infrastrukturen som NORCE skal drifte sammen med Norsk Polarinstitutt er den første av de delte infrastrukturtjenestene som blir realisert.

Kontakt

Rune Storvold

Avdelingsleder Observasjonssystemer - Tromsø
rust@norceresearch.no

+47 934 16 169

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev