Gå rett til innhold
<
<
SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

Et flertall av norske domstoler bryter Stortingets mål om saksbehandlingstid. Et nytt digitalt verktøy som utvikles i innovasjonsprosjektet Sakulator, skal hjelpe dommerne.

I Riksrevisjonen sin undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene, påpekes det at en vesentlig andel av domstolene når ikke Stortingets mål for saksbehandlingstid. Undersøkelse viser at 20 tingretter ikke nådde Stortingets mål på tre måneder for meddomsrettssakene i 2018, og 17 tingretter nådde ikke målet på seks måneder for tvistesakene.

For å møte kravene om økt effektivitet går domstolene nå gjennom en omfattende digitaliseringsprosess som i første omgang skal omfatte Høyesterett, alle seks lagmannsrettene og de største tingrettene Som en del av dette arbeidet, samarbeider Domstoladministrasjonen med forskere fra NORCE Samfunn, Institutt for sammenliknende politikk (UIB), og Centre on experiential legal learning ved juridisk fakultet (UIO) om å utvikle et nytt styringsverktøy kalt Sakulator.

Sakulator vil praksis være en webbasert kalkulator eller en app som skal bistå dommerne med å estimere saksbehandlingstiden når komplekse saker kommer opp for domstolene – noe som skjer stadig oftere. For domstolene vil verktøyet bidra til bedre oversikt og effektivitet i en hverdag preget av pressede ressurser og økt mengde av komplekse saker.

En prediksjonsmodell basert på en maskinlæringsalgoritme vil danne grunnlaget for utviklingen av Sakulator, som skal bidra til: kunnskap og innovasjon som styrker rettsikkerheten og legitimiteten til domstolene; synliggjøring av hvilke faktorer som påvirker saksbehandlingstiden i domstolene; å gjøre det enklere for dommerne å ha en aktiv saksstyring og dermed frigjøre tid og ressurser i domstolene; å gi bedre grunnlag for ressursfordeling mellom domstolene, hvilket kan bidra til å redusere forskjellene i saksbehandlingstid på̊ tvers av domstoler.

Prosjektfakta

Navn

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

Status

CONCLUDED

Periode

01.06.20 - 31.05.22

Totalt budsjett

7.526.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Malcolm Langford
Gunnar Grendstad