Go straight to content
<
<
Jon

Jon Kåre Skiple

Senior Researcher

josk@norceresearch.no
+47 56 10 76 37
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

I am a political scientist who takes an interest in judicial behavior and how the public perceive the legitimacy of courts and judicial decision-making. I am currently involved in research on case processing times in Norwegian courts, judicial politics in Scandinavian supreme courts, the challenge from terrorism in the Nordic countries, the effects of citizen panels on public perceptions of governance, and public perceptions of using liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway (Pilot-E project). My work mainly consists of quantitative observational studies as well as survey- and lab-experimental analyses.

My most recent journal publication is: Skiple, Jon Kåre, Henrik Litleré Bentsen, and Mark Jonathan McKenzie. "How docket control shapes judicial behavior: a comparative analysis of the Norwegian and Danish supreme courts." Journal of Law and Courts 9.1 (2021): 000-000.

Jon Kåre Skiple

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Restructuring of the Public Sector

More information about Jon

See profile in Cristin

Open CV

Projects

See all
See all
Publications
In the green? Perceptions of hydrogen production methods among the Norwegian public – Energy Research & Social Science 2023
Beyond the Myth of Legality? Framing Effects and Public Reactions to High Court Decisions in Europe – Comparative Political Studies 2023
Er underskuddet på dommere fra periferien et problem for Norges Høyesterett? – Nationen 2023
Is geographical representation in the Supreme Court important? Attitudes among population and elites in the center and the periphery of Norway – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2022
The Sustainable Development Goals — Sensible Initiative or Just Nonsense? An Investigation of Norwegian Citizens’ Knowledge and Attitudes – Sustainability 2022
Deliberativ meningsmåling i Bergen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
How Docket Control Shapes Judicial Behavior A Comparative Analysis of the Norwegian and Danish Supreme Courts – Journal of Law and Courts 2021
Climate change and lifestyle: people’s expressed motivations to adopt or not adopt a climate-friendly way of life – ASp 2021
Tilfeldighetsprinsippet i Norges Høyesterett: Fordelingen av saker mellom dommere og fordelingen av dommere på avdeling. En empirisk undersøkelse. – Tidsskrift for Rettsvitenskap 2021
Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått – Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2021
The Government Deference Dimension of Judicial Decision Making: Evidence from the Supreme Court of Norway – Scandinavian Political Studies 2020
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning – Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016
Supreme court justices' economic behaviour: a multilevel model analysis – Scandinavian Political Studies 2016
Ei konkret vurdering i kvart enkelt tilfelle. Ein fleirnivåanalyse av økonomisk stemmegiving i Høgsterett i tidsrommet 1991-2011 – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015
Statsvennlighet i Norges Høyesterett 1963-2013 – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015
«..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning – Lov og Rett 2013
Mot en samlet modell for dommeradferd i Høyesterett – Stat og styring 2012
See all publications in Cristin