Jon Kåre Skiple

Jon Kåre Skiple

Forsker II
Telefon: +47 56 10 76 37
Epost: josk@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Mine forskningsinteresser er knyttet til dommeradferd og hvilke holdninger innbyggere har til domstoler og rettsavgjørelser. Jeg er for tiden involvert i forskning på saksbehandlingstider i norske domstoler, dommeradferd i skandinaviske høyesteretter, hvordan terrorhandlinger påvirker innbyggere, virkningen av byborgerpaneler på offentlige oppfatninger om styring og demokrati, og offentlige oppfatninger om å ta i bruk flytende hydrogen i norsk sjøfart (Pilot-E prosjekt). Arbeidet mitt består hovedsakelig av kvantitative og survey- og lab-eksperimentelle analyser.

Min siste tidsskriftpublikasjon er: Skiple, Jon Kåre, Henrik Litleré Bentsen, and Mark Jonathan McKenzie. "How docket control shapes judicial behavior: a comparative analysis of the Norwegian and Danish supreme courts." Journal of Law and Courts 9.1 (2021): 000-000.

Aktuelt

Publikasjoner