Jan Einar Gravdal

Jan Einar Gravdal

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 56 19
Epost: jagr@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway
Det er inspirerende og spennende å jobbe med teknologi som bidrar til betydelig reduksjon av klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten, og å utdanne fremtidens ingeniører innen energifagene.

Jeg er seniorforsker i NORCE Energi der jeg jobber i gruppen for boring og brønn-modellering. Jeg er også Førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger, der jeg jobber ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Min ekspertise er innenfor matematisk modellering, og spesielt innen systemer for prosessovervåking og styring av boreoperasjoner og effektivisering av disse. Som førsteamanuensis har jeg ansvar for undervisning og veiledning av master og PhD studenter ved institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Jeg har min utdanning fra Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og University of Houston. Jeg har en doktorgrad i energi- og petroleumsteknologi, hovedfag i anvendt matematikk, bachelor i marinteknikk, , samt årsstudium i økonomi og administrasjon.

Jeg har lang og bred erfaring både som forsker, foreleser, prosjektleder, og som administrativt ansvarlig for en forskningsgruppe. Siden 2015 har jeg ledet utviklingen og tilgjengeliggjøring av forsknings- og utdanningsinfrastrukturen OpenLab. OpenLab er utviklet for å akselerere opptaket av ny teknologi og for å fornye utdanningen av fremtidens ingeniører og forskere innenfor energi-fagene. OpenLab er på norsk veikart for forskningsinfrastrukturer og har et utviklingsbudsjett på 48 millioner kroner. Siden 2011 har jeg ledet programmet «Sikrere og mer kostnadseffektiv boring» under DrillWell, et senter for forskningsbasert innovasjon ledet av NORCE. Programmet har hatt et totalbudsjett på 73 millioner kroner i perioden 2011-2019. Jeg har også hatt gleden av å delta i utviklingen av kommersielle suksesser fra idéstadiet til bredt implementert teknologi.

Aktuelt

Publikasjoner