Gå rett til innhold
<
<
OpenLab: Bedre muligheter for forskning innen CO2 og hydrogen lagring

OpenLab: Bedre muligheter for forskning innen CO2 og hydrogen lagring

Aktuelt

Publisert: 08.11.2023
Oppdatert: 13.11.2023

Ida Sollesnes

De siste fem årene har OpenLab spilt en sentral rolle i forskning og teknologiutvikling innen boring av brønner for petroleum, geotermi, og CO2-lagring. Nå ønsker forskerne våre å utvide bruken av OpenLab til også å omfatte simulering av brønntrykk, rater og lekkasjer rundt brønner ved hydrogenlagring og CO2 lagring.

, , DSC04910 1, ,

OpenLab er en avansert simulator for forskning og teknologiutvikling innen boreautomatisering og digitalisering. Simulatoren er unik fordi den gir realistiske data, som kan brukes i forsknings- og innovasjonsprosjekter. OpenLab har vært brukt i overgangen til digitale boreoperasjoner, og ble blant annet brukt til å demonstrere verdens første autonome boresystem på NORCE i 2021. Simulatoren brukes også i forskning på kunstig intelligens og kontrollsystemer, og mer enn 1000 brukere har brukt OpenLab så langt i år.

– OpenLab har vist seg å akselerere forskning og utvikling av ny boreteknologi. Forsknings- og innovasjonshastighet er en nøkkelfaktor også for å nå klimamål. Derfor ønsker vi å utvide OpenLab slik at den også kan brukes til planlegging av CO2- og hydrogenlagring, sier Jan Einar Gravdal, prosjektleder ved OpenLab og sjefsforsker i NORCE.

Ved lagring av CO2 i reservoarer må risikoen for lekkasje i og rundt brønnen minimeres, og eventuell lekkasje må reduseres.

– Med utvidelsene av OpenLab kan vi bidra til å utvikle og teste systemer som kan oppdage og håndtere lekkasjer og bidra til å forhindre dem, sier Jan Einar Gravdal.
, , DSC04877, ,

Nye muligheter innen hydrogenlagring

På norsk kontinentalsokkel og i Europa finnes et enormt potensial for lagring av hydrogen i gamle olje- og gassfelt og i salthuler. En av hovedutfordringene med å lagre hydrogen under bakken er imidlertid risikoen for lekkasje fra brønnene og den potensielle risikoen for utblåsninger gjennom eller rundt brønnen.

– Petroleumsindustrien har jobbet med systemer for å oppdage lekkasjer og avbøtende tiltak i flere tiår. Underjordisk lagring av hydrogen er forbundet med lignende risiko for lekkasje og potensielt også utblåsninger, sier Jan Einar Gravdal. Vi ønsker nå å inkludere simulering av hydrogenlekkasje og utblåsninger i OpenLab. Dersom hydrogenlagring under havbunnen skal fungere i praksis, trengs både forskning og forbedret teknologi, Jan Einar.

Bygger på tidligere suksesser

OpenLab sin suksess ligger i det tette samarbeidet med industrien. En rekke industripartnere har tatt i bruk teknologisom som er utviklet og testet i OpenLab. Et eksempel på dette er DrillTronics, en programvare som ble brukt av Sekal da de to første brønnene for CO2-lagring i Northern Lights-prosjektet ble boret.

– OpenLab har vært svært viktig for å teste Sekal-teknologi. Uten tilgang til OpenLab-miljøet ville kvalifiseringen av teknologien vår – som ble brukt ved boring av de to CO2-lagringsbrønnene – vært både mer tidkrevende og kostet mer. Teknologien vår har virkelig dratt nytte av mulighetene som OpenLab gir, sier Maria Dahle Johansen, FoU-prosjektleder i Sekal AS.

Equinor er en av partnerne i Northern Lights-prosjektet og har vært sentrale i arbeidet med å automatisere boreprosesser i Nordsjøen.

– OpenLab er svært viktig for å generere realistiske data for testing, verifisering og demonstrasjon av nye teknologier og for å akselerere beredskapen for ny teknologi. Muligheten for å kunne teste tredjepartsprodukter sammen sikrer at vi tar riktige valg innen teknologiutvikling, sier Mohsen K. Balov, forskningsleder i boring og brønnteknologi i Equinor.

OpenLab er tilgjengelig på nett, men infrastrukturen har også en fysisk node på NORCE sine kontorer i Stavanger. OpenLab brukes mye av industrien og til utdannings- og forskningsformål, og de fleste brukerne befinner seg i Norge, USA, Brasil og Canada.

Kontakt

Jan Einar Gravdal

Sjefsforsker - Bergen
jagr@norceresearch.no
+47 51 87 56 19

Andrew Holsaeter

Forsker - Stavanger
hols@norceresearch.no
+47 51 87 53 01

Robert Ewald

Seniorforsker - Stavanger
roew@norceresearch.no
+47 51 87 51 11

Sonja Moi

Seniorforsker - Stavanger
somo@norceresearch.no
+47 51 87 51 16
+47 481 70 303

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev