Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

COLOURBOX13876548 1200
07. aug. 2020

Antallet unge uføre fortsetter å øke

Aldri før har så mange 18-29 åringer vært uføretrygdet. - Individuell oppfølging, langvarig støtte og selvbestemmelse er nøkkelkomponenter i tiltak som kan hjelpe folk inn i det ordinære arbeidslivet.

Sjøis Foto Algot Kristoffer Peterson redusert
29. jul. 2020

Oppvarmingen i Arktis kan betegnes som en brå klimaendring

10. jul. 2020

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til Sør-Trøndelag.

Buss illustrasjonsfoto bergen
06. jul. 2020

For at el-busser skal være pålitelig kollektivtransport, må ladingen fungere godt

COLOURBOX22282226
30. jun. 2020

Kan varsle covid-19 og vurdere virkning av smittetiltak

Dykkerbilde GEOMAR 1200px
18. jun. 2020

Havet kan hjelpe oss å redde kloden

17. jun. 2020

Henvendelser til landets største overgrepsmottak halvert

Overgrepsmottakene i Oslo, Bergen og Trondheim har hatt over 50 prosent færre henvendelser i årets fire første måneder, sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser en ny undersøkelse som NORCE har gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kolstad web1
12. jun. 2020

NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover

12. jun. 2020

NORCE er med i 7 av 22 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI

NORCE blir vertskap for to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til at instituttet er med på fem andre som forskningspartner. Forskningsrådet har i alt tildelt 2 milliarder til 22 SFI-er.

Digiwell tilpasset
12. jun. 2020

SFI-en DigiWells ledes av NORCE - skal sikre økt lønnsomhet og redusert karbonutslipp