Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

48480544052 e7aaf87d5b k Haukeland Universitetssykehu 1900
22. sep. 2020

Ny metode skal forbedre nøyaktighet i strålebehandling av kreft

Forskere har utviklet en metode som skal forbedre behandlingspresisjonen for pasienter som skal ha strålebehandling i bekkenregionen.

IMG 7203
17. sep. 2020

Ruster seg til scenekamp

Bjørnevatn Mine
08. sep. 2020

Kamp om arealene i Arktis

Individuell jobbstotte thumb
24. aug. 2020

Individuell jobbstøtte for nyankomne flyktninger viser lovende resultater

Risikom ill
24. aug. 2020

Kommunene sliter med å kommunisere usynlige farer

COLOURBOX13841170 1200
13. aug. 2020

Gravide fikk mer jod av torsk til middag

COLOURBOX13876548 1200
07. aug. 2020

Antallet unge uføre fortsetter å øke

Sjøis Foto Algot Kristoffer Peterson redusert
29. jul. 2020

Oppvarmingen i Arktis kan betegnes som en brå klimaendring

10. jul. 2020

De første tallene fra årets luseovervåking er klar

De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til Sør-Trøndelag.

Buss illustrasjonsfoto bergen
06. jul. 2020

For at el-busser skal være pålitelig kollektivtransport, må ladingen fungere godt