Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

Stillbilde oransje sone2
23. sep. 2019

Oransje sone på skolene skal bidra til tryggere miljø

VIDEO: Noen elever gruer seg til friminuttene fordi de føler seg utrygge - eller ikke har noen å være sammen med. Med oransje sone på skoleplassen er målet et bedre skolemiljø.

0022
20. sep. 2019

Noen psykiske problemer er særlig knyttet til rusproblemer hos ungdom

Forskningsdagene 2018
16. sep. 2019

På scene og torg for å fortelle om forskning

Ullrigg Oppover1
12. sep. 2019

Stor satsing på infrastruktur innen petroleumsteknologi

Eugene aase norce
02. sep. 2019

Plastrydding gir følelse av inkludering – men holder det?

Thumbnail VPCKSYYT Elin
15. aug. 2019

Bidrar med svar på utfordringer i havbruksnæringen

Barn og bøker
06. aug. 2019

Store kommuner er ikke alltid svaret

Oppdretts-anlegg
05. jul. 2019

Rekordstore investeringer i sjømatnæringen

Helikopterdronene som sniffer seg frem til miljøsynderne i europiske farvann styres av NORCE piloter
05. jul. 2019

NORCE tar miljøsynderne i europeiske farvann

Campylobacter illfoto m wensaas
02. jul. 2019

– Må forvente at noen får langvarige plager etter Campylobacter-infeksjon fra drikkevann