Nyheter

Få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

COLOURBOX19665935
27. jan. 2020

Språk hindrer mange innvandrere fra å delta i frivilligheten

Innvandrere som deltar i frivillig arbeid, arbeider flere timer enn de norskfødte frivillige. Denne type arbeid er en fin måte å bli integrert i fellesskapet på, men mange opplever språk som barriere for deltakelse.

Illustrasjonsfoto unge sv
22. jan. 2020

9 av 10 unge som ble rekruttert til angsthjelp på skolen, oppfylte diagnosekriterier

Gruppe ungdom
22. jan. 2020

Kognitiv atferdsterapi på skolen kan hjelpe mot angst og depresjon

EPOS some front
10. jan. 2020

Samler store datamengder om jordskjelv, vulkanutbrudd og geologi med NORCE-teknologi

10. jan. 2020

Sammensette grunnar til at folk vel å gå til og fra jobb

Det finst mindre kunnskap om gåing som framkomstmiddel, sett i forhold til syklistar, kollektivbrukarar og bilkøyrarar. Likedan mindre fokus på gåing som framkomstmiddel i transport- og byutviklingssamanheng. NORCE har difor på oppdrag frå Rogaland Fylkeskommune gjennomført ein studie om gåing.

COLOURBOX12932672
20. des. 2019

Viktig at fosterforeldre tar hensyn til migrantbarns bakgrunn

COLOURBOX1012274
20. des. 2019

Skal undersøke hva som bidrar til å integrere innvandrere

COLOURBOX24393192
20. des. 2019

Skal undersøke om musikkterapi og korsang har effekt på demens

ZEFF
17. des. 2019

Grønnere skipstransport med verdikjede for flytende hydrogen

Hav Foto Emil Jeansson
04. des. 2019

Havet er fremdeles et effektivt karbonsluk