Gå rett til innhold
<
<
OMEGA-X Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-X

OMEGA-X Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-X

Store mengder verdifull data er tilgjengelig i energisystemene. Likevel blir de ofte ikke fullt utnyttet, og deres fulle potensial realiseres ikke. Fremtidens smarte energisystem kan driftes og designes mer effektivt gjennom en helhetlig tilnærming som tar hensyn til flere energivektorer (strøm, gass, varme etc.). Dette betyr at man må håndtere ulike datainnganger, noe som er gjennomførbart dersom interoperabilitet mellom tilsvarende data-plattformer sikres. OMEGA-X er et europeisk finansiert prosjekt som tar sikte på å håndtere denne utfordringen, og å implementere et datadelingsområde.

En utfordring i denne sammenhengen er at det ikke finnes en enkelt dataplattform for hver av energisektorene. Man finner for eksempel ikke en enkelt dataplattform som kobler data fra generering, overføring, distribusjon og forbruk i den elektriske kraftsektoren. Det mangler også mekanismer og retningslinjer som sikrer trygg og rettferdig datadeling. Derfor må man fremme interoperabilitet innen hver sektor og mellom sektorer, også på tvers av europeiske land.

Den europeiske kommisjonen har satt seg et klart mål om å øke den europeiske datamarkedsøkonomien i samsvar med kjerneideene om personvern, rettferdig konkurranse og selvbestemmelse, som beskrevet i den europeiske strategien for data, annonsert i februar 2020. Hjørnesteinen i denne strategien er "Data Space", med et spesielt fokus på ni sektorer, hvorav en er energi.

Datadelingsområdet som OMEGA-X sikter mot, er basert på felles europeiske standarder, og inkluderer en sammensveiset infrastruktur, en dataplattform og en service markedsplass som legger til rette for datautveksling mellom ulike grupper av interessenter. Det demonstrerer sin verdi i virkelige og konkrete energibrukstilfeller og -behov, og garanterer samtidig skalerbarhet og interoperabilitet med andre Data Space-initiativer, ikke bare innen energi, men også på tvers av sektorer.


Prosjekt ledes av ATOS i samarbeid med et europeisk konsortium bestående av 29 partnere fra 11 forskjellige land, inkludert universiteter, forsknings- og teknologiorganisasjoner, kommuner og nøkkelspillere fra energisektoren.

Kontaktperson

Søren Djørup

Forsker II - Stavanger

sodj@norceresearch.no
+47 51 87 51 30

Prosjektfakta

Navn

OMEGA-X

Status

Pågående

Periode

01.05.22 - 30.04.25

Sted

Stavanger

Prosjektets hjemmeside

https://omega-x.eu/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

EU Horizon Europe

Prosjekteier

ATOS

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

ATOS, Tecnalia, EDF, EDP, EyPESA, ELIA, UPC, IDSA, ICOM, Odit-e, OASC, RINA-C, REVOLT, AU, IMT, ISMAI, PUPIN, SENER ING, IMPULSA, ASTEA, UCP, GIREVE, EW, METEO, NORCE, Maia Municipality, LichtBlick, bloXmove, MAG, SOVITY
Se alle prosjekter