Analyse av måledata

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har lang erfaring med analyse av måledata for et bredt spekter av bruksområder, alt fra analyse av lange tidsserier med måledata fra sensorer på olje- og gassinstallasjoner til bevegelsesdeteksjon basert på måledata fra et MEMS-akselerometer.

For å utnytte informasjonen som er tilgjengelig i måledata fullt ut bruker vi vår inngående kunnskap om avanserte dataanalyse og statistiske metoder som tidsserie-analyse, multivariat analyse, signalbehandling og maskinlæring.

NORCE sin dataanalysekompetanse inkluderer sensor fusion, dvs. å kombinere data fra flere informasjonskilder slik at den resulterende informasjonen har mindre usikkerhet enn for hver informasjonskilde for seg.

Prosjekter

Aktuelt