Analyse av måledata

Sist oppdatert: 5. des. 2019

NORCE har lang erfaring med analyse av måledata for et bredt antall bruksområder, alt fra analyse av mange år med måledata fra multiple sensorer på en olje- og gassinstallasjon til bevegelsesdeteksjon basert på måledata fra et MEMS-akselerometer. For å utnytte informasjonen som er tilgjengelig i måledata fullt ut, bruker vi vår inngående kunnskap om avanserte dataanalyseteknikker som tidsserie-analyse, multivariat analyse, signalbehandling og maskinlæring. NORCE sin dataanalysekompetanse inkluderer sensor fusion, dvs. å kombinere data fra flere informasjonskilder slik at den resulterende informasjonen har mindre usikkerhet enn for hver informasjonskilde for seg.