Gå rett til innhold
<
<
Akustikk

Akustikk

Akustiske målesystemer

NORCE har arbeidet med akustikk siden 1950-tallet og har i dag ekspertise innen akustisk modellering, simuleringer, akustiske målinger, transduserteknologi, databehandling og visualisering. Kunnskapen benytter vi til å løse varierte måleutfordringer knyttet til for eksempel strømningsmåling, tilstandsovervåking, undervannsakustikk, kvalitetsmålinger, og målinger i utfordrende miljøbetingelser (f.eks. høyt trykk/høy temperatur).

Vi bidrar i industrielle og akademiske forsknings- og utviklingsprosjekter, der vår rolle varierer fra rådgivning til utvikling av komplette målesystemer. NORCE har fasiliteter for måling i vann og gass ved forskjellige trykk og temperaturer, og bruker både egenutviklede og kommersielle verktøy til å utføre akustiske simuleringer.

Kontakt
Eivind Nag Mosland

Målevitenskap Forsker - Bergen

emos@norceresearch.no

+47 986 39 543

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper