Fiskalmåling

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Fiskalmåling er måling relatert til kjøp og salg innen olje og gass, og for beregning av skatter og avgifter. Fiskalmåling inkluderer salgsmålinger, allokeringsmålinger, og utslippsmålinger av fakkelgass, brenngass, røykgass og andre utslippsmålinger

NORCE har lang historie for utvikling av fiskalmålere og evaluering og analyse av fiskale målestasjoner. Vi har samarbeidet tett med Universitetet i Bergen i over 40 år relatert til utvikling ultralyd fiskalmålere for olje og gass. Vi utfører også usikkerhetsmodellering av fiskale målesystemer for industrielle oppdragsgivere.

NORCE har internasjonalt anerkjent kompetanse innen ultralyd strømningsmålere og kan tilby tjenester som industrien ønsker på dette feltet.

Prosjekter