Akustisk transduserdesign

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Vi har erfaring med design og konstruksjon av akustiske transdusere til en lang rekke forskjellige bruksområder, for eksempel ultralyd strømmingsmålere, et kompakt separator (NISEP 201) og en oppovervendt sonar (ES300). NORCE har vært sentral i utviklingen av de originale versjonene av flere strømningsmålere som er på markedet i dag, som fakkelgassmåleren til Fluenta, FMC Technologies’ MPU-serie med ultralyd strømningsmålere for gass, Smith Meter® Ultra-serien med ultralyd strømningsmålere for væske og XSENS’ utenpåliggende ultralyd strømningsmålere basert på akustisk bølgeleder-teknologi.

Vi kan utvikle spesialtilpasset transduser-design, eller bidra til videreutvikling av eksisterende transdusere, ved å kombinere numerisk modellering med elektriske og akustiske målinger for å finne den beste løsningen.

Aktuelt