Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 11.04.2023
Oppdatert: 11.04.2023

Katrine Jaklin

Matindustrien står i dag for nesten en tredjedel av verdens klimautslipp. NORCE bidrar til utvikling av bærekraftige mat- og fôrsystemer som er avgjørende for å nå klimamålene.

Verden trenger store endringer for å nå klimamålene og samtidig skape verdier. I NORCE jobber vi hver dag med radikale teknologier og omstillinger, og de siste ukene har vi presentert noe av forskningen vi gjør på mat- og fôrsystemer.

Omstillingen gjelder alle ledd i verdikjeden. Produksjonen av mat må bli mer effektiv og bærekraftig, og nye metoder for foredling og distribusjon utvikles. Vi forsker også på forbruk og hvordan man kan redusere svinn, bl.a. gjennom å utnytte ressursene i sirkulære prosesser. Under kan du lese mer om noen av våre prosjekter og se video.

Thomas Hovmøller Ris (basert på Farm to Fork-strategy), Et bærekraftig mat- og fôrsystem, Ny grafikk 1, , Et bærekraftig mat- og fôrsystem

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris (basert på Farm to Fork-strategy)

Et bærekraftig mat- og fôrsystem

Matproduksjon - både på land og i havet

Hva skal laksen spise?
Havet kan i større grad utnyttes til matproduksjon. Men mangel på fôrressurser kan begrense en videre vekst. Forskere i SureAqua-senteret har sett på nye fôralternativer for å få til en bærekraftig lakseproduksjon.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/a...

Restavfall fra ølbrygging kan i fremtiden bli ingrediens i fiskefôr
Mesk er et biprodukt fra ølbrygging som er tilgjengelig i store mengder til en lav pris. Forskere undersøker nå om dette avfallet kan brukes som en bærekraftig ingrediens i fiskefôr.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/a...

Sjekker om kunstig intelligens kan gi mer klimavennlig havbruk til havs
Innføringen av teknologi og innovasjon kan gjøre offshore havbruk mer klima- og miljøvennlig, blant annet gjennom bruk av kunstig intelligens og smarte autonome fôringssystemer.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/aktuelt/susoffaqua

Innovative løsninger for et bærekraftig havbruk
Ambisjonen til iFishIENCi-prosjektet er å levere innovative løsninger for et bærekraftig havbruk, basert på muliggjørende teknologier og sirkulære prinsipper. En mer bærekraftig oppdrettspraksis innebærer mer effektive måter å overvåke fiskehelse og velferd på, samt mer effektive måter å fôre fisk på som reduserer presset på de nåværende kildene til ingredienser.
Les mer: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7048922288091541504

Foredling og distribusjon – kortreist selvforsyning

Fermentering

For å lykkes med bærekraftig fôrproduksjon må ressursene utnyttes bedre. Regjeringen har løftet fram bærekraftig forproduksjon som en nasjonal satsing. Se hvordan vi bidrar til at fôr og mat av høy kvalitet kan produseres med så lite klimaavtrykk som mulig.

Bærekraftige løsninger for fôrproduksjon forutsetter godt samarbeid med industrien. Vi jobber hver dag med oppskalering, og satser på utvikling av gassfermentering. For industrien er det viktig å kunne ta løsninger fra lab'en - ut i verden - til en industriskala som fungerer!

Vi forsker på havets grønne gull!
I mange år har NORCE bygd ekspertise og funnet løsninger på felt som blir viktige i den grønne omstillingen, deriblant mikroalger. Vi gjør dette for å redusere avfallsmengder. Og: vi gjør det for å imøtekomme industrier og bedrifters behov for nye produkter – og flere arbeidsplasser i sirkulærøkonomien. I NORCE undersøker vi både hvilke stammer av mikroalger som er best egnet, og hvordan disse mikroalgene kan utnyttes til fulle i en bærekraftig fôr- og matproduksjon.
Les mer: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7043931383651610624

Kosthold og forbruk

Hvordan får vi mer bærekraftig kjøttproduksjon?
I en spørreskjemaundersøkelse blant 1000 norske bønder mener over halvparten at for å løfte selvforsyningsgraden bør norsk landbruk øke bruk av utmarksressursene. NORCE-forsker Siri Veland er enig.
- Bruken av beite er en sirkulær produksjonsform som ikke bare ivaretar selvforsyningen i landet, men den bidrar også til å bevare økologisk og biologisk mangfold, og får ned klimagassutslippene. Dette er det mange studier som peker på, og derfor vil økt beiting gjøre norsk kjøttproduksjon mer bærekraftig, forteller hun.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/aktuelt/ta-utmarka-i-bruk

Les vårt portrett av Manuel Hempel - en forsker som kobler klimaendringer til bærekraftig matproduksjon og som ønsker seg mer lokalprodusert mat i Norge. Hempel er først og fremst forsker, men han kombinerer det med sin store pasjon for bier. Han gir langtidsvarslinger for været, for «både bønder og birøktere er helt avhengig av været» for å kunne planlegge høsten og honningproduksjonen, som han sier.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/a...

Martin Koch, På taket til Grieghallen i Bergen. Dette er en av plassene Manuel Hempel har bikuber stående., MH1 1, ,

Kilde:
Martin Koch

På taket til Grieghallen i Bergen. Dette er en av plassene Manuel Hempel har bikuber stående.

Redusert matsvinn og økt sirkularitet

Går du bananas i hotellbuffeten – eller klarer du å spise opp alt på tallerkenen?
Stort utvalg i buffeten fører ofte til langt mer matsvinn. I et nytt EU-prosjekt skal vi forsøke å redusere matsvinn på Nordic Choice sine hoteller i Norge.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/a...

Hva skjer med de delene av fisken vi ikke spiser?
Tenk på bitene du ikke spiser når du spiser fisk: bein, innvoller, hodet og kanskje skinnet. Tenk på fisken som rømmer eller dør på grunn av sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg. Tenk på fôr som ikke spises av fisken. Disse bitene og beinene, fisken og fôret trenger ikke å være en del av matsvinn-statistikken. Det kan spises, brukes som proteinkilder eller til og med resirkuleres til plast. Et betydelig mattap skjer i landbruk, fiskeri og akvakultur før produktene selges. NORCE-forskere skal utvikle en metode for å kvantifisere tap av all verdifull mat i norsk fiskeri og havbruk i et nytt EU-prosjekt som har som mål å forebygge og minimere mattap.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/en/news/new-project-will-reduce-the-loss-of-seafood-you-dont-see-on-your-plate

Avfall fra en art kan bli mat for en annen
Mens akvakulturnæringens vekstkurve stadig peker oppover jobber forskere med å finne bærekraftige løsninger som reduserer næringens miljøavtrykk. EU-prosjektet ASTRAL har som mål å utvikle integrert havbruk til et bærekraftig og lønnsomt verdikjedesystem for akvakulturproduksjon i de atlantiske regionene.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/aktuelt/astral

Nå skal den blå sjømatæringen bli grønnere
Sjømatnæringens posisjon i den sirkulære økonomien utredes. Til sommeren kommer veikartet som skal gi næringen nye strategier for sirkulærøkonomi og bærekraft.
Les artikkel: https://www.norceresearch.no/aktuelt/na-skal-den-bla-sjomatnaeringen-bli-gronnere

Katrine Jaklin, NORCE, , IMG 5346, ,

Kilde:
Katrine Jaklin, NORCE

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev