Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 06.03.2023
Oppdatert: 24.03.2023

Katrine Jaklin

Mens akvakulturnæringens vekstkurve stadig peker oppover jobber forskere med å finne bærekraftige løsninger som reduserer næringens miljøavtrykk. EU-prosjektet ASTRAL har som mål å utvikle integrert havbruk til et bærekraftig og lønnsomt verdikjedesystem for akvakulturproduksjon i de atlantiske regionene.

Sammen med storskala akvakulturprodusjon kommer utfordringer knyttet til både naturmiljø og dyrevelferd. Det er derfor en forventning om at næringen jobber aktivt for å videreutvikle og forbedre sine produksjonsmetoder. ASTRAL står for All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient Aquaculture. I dette EU-prosjektet jobber forskere med å finne bærekraftige og lønnsomme løsninger for integrert havbruk.

– Næringen har mye å vinne på å satse på en bærekraftig og sirkulær blå økonomi. Ved at bi-produktene utnyttes av en annen art, vil dette føre til bedre økologi og potensielt bedre lønnsomhet, forklarer sjefsforsker Elisa Ravagnan i NORCE som koordinerer ASTRAL-prosjektet.

Integrert havbruk, også kjent som IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture), bygger på prinsippet om at fôr-avfall og ekskrementer fra en vannlevende art benyttes som gjødsel og mat til en annen art. For eksempel kan tare fange opp næringssalter, og blåskjell og sekkdyr kan nyttegjøre seg av spillfôr eller fiskeavføring. I tillegg livnærer sedimentspisere og åtseletere seg av partikler på havbunnen.

Fordelen med integrert havbruk er å ha flere arter fra forskjellige deler av næringskjeden i samme oppdrettsanlegg og dermed skape et mer balansert økosystem der flere av næringsstoffene utnyttes. Prosjektet arbeider ikke bare med å utvikle virksomhetsmodeller som øker lønnsomheten. Økt sirkularitet for å oppnå akvakultursystemer uten avfall er en av problemstillingene forskerne vil jobbe med.

ASTRAL-prosjektet involverer forskere fra en rekke land langs Atlanterhavet. De har etablert «laboratorier» i Skottland, Sør-Afrika, Brasil, Irland, og ett mulig IMTA-laboratorium i Argentina med lokale arter som fisk, kamskjell, hummer, østers, kråkeboller og tang.

Videoen under viser det havbaserte laboratoriet på vestkysten av Irland. Noen laboratorier i prosjektet er landbaserte (video fra laboratoriet i Sør-Afrika).

Andre delmål i prosjektet:

 • Utvikle ny og forbedret innovativ teknologi, inkludert biosensorer, sensorer, IoT og en AI data-analytisk plattform som skal valideres på IMTA-laboratorier.
 • Adressere mulige miljø- og klimatiske risikoer for Nord- og Sør-Atlanterhavsområdene, og levere et overvåkingsprogram og anbefalinger for skadelige algerblomster (HAB), patogene og mikroplast.
 • Levere en ambisiøs og kjønnsfølsom utviklingsplan for menneskelig kapital (HUCAP) som vil forbedre faglige ferdigheter og skape en høyt trent arbeidskraft.
 • Dele, integrere og co-generere kunnskap, teknologi, praksis og innsats med og for samfunnet, orientert mot pro-fattig og kjønnssensitiv utvikling.
 • Kråkeboller
 • Europeisk hummer
 • Forskningsanlegget ved Lehanagh Pool
 • Kamskjell

Stort nettverk

ASTRAL-konsortiet inkluderer 16 partnere og to assosierte partnere fra ti land - Norge, Skottland, Irland, Frankrike, Spania, Portugal, Nigeria, Sør-Afrika, Argentina og Brasil. Prosjektet har som mål å bygge et godt nettverk langs Atlanterhavet med industrielle partnere, SMBer, forskere, beslutningstakere, samfunnsaktører og andre relevante interessenter.

Partnerne inkluderer forsknings- og teknologiorganisasjoner, universiteter, SMB, foreninger/industriklynger og statlige og mellomstatlige organisasjoner.


Bildekreditering toppfoto: Scottish Association for Marine Science

 • NORCE Norwegian Research Centre
 • The Scottish Association for Marine Science
 • Crowdhelix
 • Atlantic International Research Centre
 • LEITAT Technological Center
 • Federal University of Rio Grande
 • Pôle Mer Bretagne Atlantique
 • Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research
 • Easy Global Market
 • Austral Center for Scientific Research
 • Marine Institute Ireland
 • M&O Partners
 • Bioceanor
 • Council for Scientific and Industrial Research South Africa
 • University of Cape Town
 • Viking Aquaculture

Associated partners: Buffeljags Abalone - Department of Forestry, Fisheries and the Environment (DFFE) - Technopole Quimper-Cornouaille

Kontaktperson

Elisa Ravagnan

Sjefsforsker - Bergen
elra@norceresearch.no
+47 51 87 55 34

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev