COTUR lidar vind 72
Skannende lidar installert ved Obrestad Fyr i forbindelse med COTUR målekampanjen. Foto: NORCE.

Measuring coherence and turbulence with lidars (COTUR)

NORCE sammen med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Equinor har satt ut vindmåleutstyr ved Obrestad Fyr.

Obrestad ble valgt fordi her kan man måle egenskaper til vinden som om man er ute i havet. Det brukes fire lidar’er for å måle vind og vindretning samt ett passivt mikrobølge-radiometer for å måle vertikal temperaturprofil. Dette utstyret observerer vinden noen kilometer fra land.

Målingene er del av et forskningsprosjekt som går ut på å forstå mer om hvordan vindturbulens varierer på to eller flere punkter samtidig.
Denne informasjonen er viktig når man skal designe store vindturbiner. Målingene vil pågå i omtrent ett år. Dette for å få med årsvariasjonene i vinden og turbulensen.

Etter at målingene er over vil alt utstyret og alle spor fjernes. Obrestad Fyr er valgt på grunn av at det er godt egnet til å observere noenlunde uforstyrret vind til havs i en stor sektor, samtidig som at stedet er lett tilgjengelig og har nødvendig infrastruktur (strøm, nett-tilgang) for å gjøre målingene.

Prosjektet skjer i samarbeid med Hå kommune.

For tilgang til relaterte publikasjoner se prosjektsiden hos CRISTIN.

Aktuelt