en

<
<
Measuring coherence and turbulence with lidars (COTUR)

Measuring coherence and turbulence with lidars (COTUR)

NORCE sammen med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Equinor har satt ut vindmåleutstyr ved Obrestad Fyr.

Obrestad ble valgt fordi her kan man måle egenskaper til vinden som om man er ute i havet. Det brukes fire lidar’er for å måle vind og vindretning samt ett passivt mikrobølge-radiometer for å måle vertikal temperaturprofil. Dette utstyret observerer vinden noen kilometer fra land.

Målingene er del av et forskningsprosjekt som går ut på å forstå mer om hvordan vindturbulens varierer på to eller flere punkter samtidig.
Denne informasjonen er viktig når man skal designe store vindturbiner. Målingene vil pågå i omtrent ett år. Dette for å få med årsvariasjonene i vinden og turbulensen.

Etter at målingene er over vil alt utstyret og alle spor fjernes. Obrestad Fyr er valgt på grunn av at det er godt egnet til å observere noenlunde uforstyrret vind til havs i en stor sektor, samtidig som at stedet er lett tilgjengelig og har nødvendig infrastruktur (strøm, nett-tilgang) for å gjøre målingene.

Prosjektet skjer i samarbeid med Hå kommune.

Project facts

Name

Measuring coherence and turbulence with lidars (COTUR)

Status

CONCLUDED

Duration

17.08.18 - 31.03.20

Total budget

3.896.000 NOK

Research group

Forskningstemaer

Project members

Benny Svardal
Jasna Bogunovic Jacobsen
Joachim Reuder
Martin Flügge