Gå rett til innhold
<
<
Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

Denne rapporten diskuterer samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Formålet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om ikke-offentlige aktørers bidrag i kommunenes introduksjonsprogram og – uten å ta stilling til hvorvidt det er ønskelig i seg selv – vurdere hvordan ikke-offentlige aktører eventuelt kan involveres på en god måte. Dette inkluderer samarbeid hvor ikke-offentlige aktører på oppdrag fra kommunen leverer tjenester inn i introduksjonsprogrammet, og samarbeid hvor kommunen har avtaler med ikke-offentlige aktører om tiltak og aktiviteter som supplerer introduksjonsprammet. Med ikke-offentlige aktører har vi forstått kommersielle selskaper av ulik størrelse, helt eller delvis kommunalt eide kommersielle selskaper, sosiale entreprenører og frivillige (ideelle) organisasjoner. Av sentral interesse er hva som karakteriserer gode modeller for samarbeid mellom kommuner og ikke-offentlige aktører i introduksjonsprogrammet, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til bedre kvalifisering og integrering for deltakerne i programmet.

Prosjektfakta

Navn

Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

Status

CONCLUDED

Periode

10.12.18 - 14.06.19

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

The Directorate of Integration and Diversity (IMDi)

Prosjektmedlemmer