Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av lokaldemokratiprogrammet; lokaldemokratiet i foregangskommuner

Evaluering av lokaldemokratiprogrammet; lokaldemokratiet i foregangskommuner

Prosjektets mål er å undersøke, systematisere og analysere erfaringene med ulike demokratitiltak i sju norske kommuner – Bergen, Bodø, Lørenskog, Gjøvik, Sunnfjord, Suldal og Vadsø.

Disse kommunene er valgt ut av Kommunal- og distriktsdepartementet til å delta i programmet «Lokaldemokratiet i foregangskommuner».

De sju kommunene gjennomfører ulike tiltak for å fremme lokaldemokratiet mellom valg. Vi kartlegger og analyserer:

  1. hvordan kommunene rekrutterer deltakere til tiltakene, og hvor representative deltakerne er for målgruppen som forsøkes rekruttert;
  2. hvordan demokratitiltakene blir organisert; og
  3. hvordan demokratitiltakene kobles til det representative systemet og brukes inn i den politiske beslutningsprosessen.

Datainnsamlingen foregår:

  1. ved en innledende kartlegging av dokumenter om tiltakene;
  2. ved kvalitative intervjuer i kommunene; og
  3. ved å sende ut en spørreundersøkelse til kommunene mot slutten av prosjektperioden.

Kontaktperson

Sveinung Arnesen

Forsker I, fagleder Demokrati og innovasjon - Bergen

sarn@norceresearch.no
+47 56 10 76 03
+47 995 32 496

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av lokaldemokratiprogrammet; lokaldemokratiet i foregangskommuner

Status

CONCLUDED

Periode

01.06.22 - 01.03.24

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Signe Bock Segaard
Marte Winsvold
Jo Saglie
Troy Saghaug Broderstad

Samarbeidspartnere

Institutt for samfunnsforskning
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev