Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for barnehagenes virksomhet, og barnehageeiere. Kommunen skal sammen med den enkelte barnehagen tilpasse rammeplanen lokalt.

Prosjektet har to hoveddeler. For det første skal prosjektet undersøke hva som skjer i barnehagen gjennom kvalitative casestudier i barnehager i ulike deler av landet og spørreundersøkelser til barnehagestyrere/ledere.

For det andre vil prosjektet undersøke strukturene rundt barnehagen, slik som politiske dokumenter, nasjonale veiledninger, fylkesmannens og kommunens rolle, samt ulike barnehageeiere. Her vil vi gjennomføre analyser av dokumenter, spørreskjemaundersøkelser og intervjuer.

​Overordnede forskningsspørsmål:

  1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
  2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
  3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
  4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Alle fire spørsmål blir undersøkt i prosjektets to hoveddeler.

Kontaktperson

Anne Dåsvatn Homme

Forsker II - Bergen

anho@norceresearch.no
+47 56 10 76 13
+47 408 54 315

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Status

CONCLUDED

Periode

01.12.18 - 29.02.24

Totalt budsjett

20.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

The Norwegian Directorate for Education and Training 

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Anne Dåsvatn Homme
Kari Ludvigsen
Hilde Danielsen
Helene Marie Kjærgård Eide
Kjetil Børhaug
Hanne Kvilhaugsvik
Torjer Andreas Olsen
Dag Øyvind Lotsberg
Svein Ole Sataøen

Samarbeidspartnere

NORCE, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev