Gå rett til innhold
<
<
Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

, , 2016 04 01 kl 121532 ms 780 kopi, ,

Hva gjør vi

Vi undersøker hvordan krisesentrene ble brukt under covid-19 pandemien i 2020 og sammenligne dette med bruken i 2019. Vi undersøker om ulik grad av nedstenging av samfunnet varierer i takt med bruken av krisesentrene. Denne informasjonen kan legge grunnlag for hvordan krisesenteret kan møte fremtidige pandemier.

Videre skal det kartlegges om de som oppsøker krisesentrene under pandemien rapporterer om annen type vold enn de som oppsøkte krisesentrene året før.

Hvorfor er dette viktig

Kunnskap om bruk av krisesentrene kan gi viktig informasjon som kan benyttes i håndtering av denne sårbare gruppen som er utsatt for vold i nære relasjoner, dersom nye pandemier eller katastrofer inntrer.

Vi befinner oss i en global pandemi som medfører omfattende inngripen i menneskers liv. I Norge stengte store deler av samfunnet ned i midten av mars 2020 og det ble anbefalt å holde seg mest mulig hjemme. Hvordan denne endringen påvirket mennesker som lever med vold i nære relasjoner, er uvisst.

Internasjonale forskningsmiljøer har oppfordret til systematisk forskning på hvordan covid-19 og de medfølgende restriksjonene påvirket vold i nære relasjoner. I Norge er vi i en særstilling, da vi har systematisk innsamling av data fra alle landets krisesentre med årlige rapporter, noe som gir en unik mulighet til å forske på mulige endringer i bruk av krisesentrene under covid-19 pandemien.

Kontaktperson

Valborg Baste

Forsker II - Bergen

vaba@norceresearch.no
+47 56 10 72 09

Prosjektfakta

Navn

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien - KRICO

Status

CONCLUDED

Periode

01.03.21 - 31.12.23

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningstemaer

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Bente Elisabeth Moen

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev