Fastleger

Fastleger har det første møtet med mennesker med alle slags sykdommer og plager. De aller fleste av oss besøker fastlegen vår hvert år, og totalt har fastlegene i Norge 15 millioner konsultasjoner årlig.

Se også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter

Aktuelt