Gå rett til innhold
<
<
Kjersti

Kjersti Alsaker

Forsker I

kjal@norceresearch.no
+47 56 10 72 03
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Kjersti Alsaker

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Kjersti

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
How often do nurses suspect violence and domestic violence in local emergency medical communication centre? A cross-sectional study – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2022
Service user involvement in a secure setting before and after the implementation of recovery-oriented practice: A quasi-experimental study – Journal of Advanced Nursing 2021
Rettsmedisinsk sykepleie i norske overgrepsmottak – Sykepleien Forskning 2020
Vold og traumatisk stress i utdanningene. Prosjektrapport – Høgskulen på Vestlandet 2018
Intimate partner violence associated with low quality of life - a cross-sectional study – BMC Women's Health 2018
Sexual coercion in marriage or cohabitating relationships is linked to other types of intimate partner violence – Sykepleien Forskning 2018
Overgrepsmottak 2017 Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse – Uni Research AS 2017
Vold i nære relasjoner – 2016
Emergency primary care personnel’s perception of professional-patient interaction in aggressive incidents - a qualitative study – BMC Family Practice 2016
How Has Living with Intimate Partner Violence Affected the Work Situation? A Qualitative Study among Abused Women in Norway – Journal of Family Violence 2016
Menstrual characteristics and night work among nurses – Industrial Health 2015
Dealing with workplace violence in emergency primary health care: a focus group study – BMC Family Practice 2015
Voldens virkninger på kvinners sosiale liv og arbeidssituasjon – 2014
Vold i parforhold kan gjøre lønnsarbeid vanskelig – Tidsskrift for kjønnsforskning 2014
Overgrepsmottakene – Status per juni 2014 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2014
Vold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehov – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research 2013
«Mannlige sosionomer: Barndommen styrer valget" – Fontene 2013
Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2012
Health-related quality of life and post-traumatic stress disorder symptoms in accident and emergency attenders suffering from psychosocial crises: a longitudinal study – Journal of Advanced Nursing 2012
Sexual assault andother types of violence in intimate partner relationships – Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012
Threats and acts of intimate partner violence reported by users at Norwegian women's shelters – Journal of Interpersonal Violence 2011
Overgrepsmottak i Norge 2009 – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin/ Nklm 2010
Vold i nære relasjoner- fra å være den utsatte til å bli den utvlagte – Utposten 2009
Health-related quality of life among abused women one year after leaving a violent partner – Social Indicators Research 2008
Tap av helse i nære relasjoner – 2007
Comparing quality of life instruments in a population of abused women – Applied Research in Quality of Life 2007
Bofellesskap som terapeutisk arena – 2006
Low health-related quality of life among abused women – Quality of Life Research 2006
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt