Gå rett til innhold
<
<
Inger

Inger Haukenes

Forsker II

inha@norceresearch.no
+47 56 10 72 38
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•sosial ulikhet i sykefravær og uførepensjon

•kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjon

•muskel-skjelett lidelser i arbeidslivet

Om personen

Inger Haukenes ble utdannet Fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen i 1983. Etter turnustjeneste i Harstad jobbet hun som distrikts fysioterapeut på Reine i Lofoten og returnerte til Bergen i 1985. I Bergen jobbet hun med rehabilitering av eldre og psykisk utviklingshemmende, som bedriftsfysioterapeut og på prosjekter ved Arbeidsmedisin, UNI Research/Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har hovedfag i Filosofi (2004) med avhandlingen: «Arbeid i Ubåtform: En studie av meningssammenhenger ved arbeid»

Hun har PhD-grad (2013) med avhandlingen: «Predictors of disability pension, the role of class, work and gender».

I 2013 forsket hun på smerterehabilitering ved Norrland Universitetssykehus og Universitetet i Umeå, og fra 2014 ble hun ansatt som postdoktor ved Folkehelseinstituttet i Bergen, med kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjon som hovedtema.

Siden 2016 har hun 50 % stilling som forsker II ved UNI Research, og 50 % postdoktor ved Folkehelseinstituttet.

Hennes forskningsinteresser inkluderer marginalisering fra arbeidslivet, forhold som påvirker ulikhet i sykefravær og uførepensjon, og relasjonen mellom primærhelsetjenesten, pasienten og arbeidslivet.

Inger Haukenes

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Depresjon
Allmennmedisin

Mer info om Inger

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Utilization of Norwegian crisis shelters before and during the COVID-19 pandemic – Women's Health. 2023
Stakeholder views on work participation for workers with depression and intersectoral collaboration in depression care: a focus group study with a salutogenic perspective – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2023
Level of education and sustainable return to work among long-term sick-listed workers with depression: a register-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study) – BMJ Open 2023
Effect of exercise on the inter-rectus distance in pregnant women with diastasis recti abdominis: an experimental longitudinal study – Physiotherapy 2023
Workplace gender composition and sickness absence: A register-based study from Sweden – Scandinavian Journal of Public Health 2023
Psychosocial resources predict frequent pain differently for men and women: A prospective cohort study – PLOS ONE 2023
Young adults with depression: A registry-based longitudinal study of work-life marginalisation. The Norwegian GP-DEP study – Scandinavian Journal of Public Health 2023
General self-efficacy and social support in men and women with pain – irregular sex patterns of cross-sectional and longitudinal associations in a general population sample – BMC Musculoskeletal Disorders 2022
Comparison of depression care provided in general practice in Norway and the Netherlands: registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study) – BMC Health Services Research 2022
Practice characteristics influencing variation in provision of depression care in general practice in Norway; a registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study) – BMC Health Services Research 2022
Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2022
Effect of a specific exercise programme during pregnancy on diastasis recti abdominis: study protocol for a randomised controlled trial – BMJ Open 2022
Trends in treatment for patients with depression in general practice in Norway, 2009–2015: nationwide registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study) – BMC Health Services Research 2021
The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes – Frontiers in Physiology 2021
Chronic hyperglycemia, hypercholesterolemia, and metabolic syndrome are associated with risk of tendon injury – Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2021
General practitioners’ drug treatment for depression by patients’ educational level: registry-based study – British Journal of General Practice Open 2021
Independent medical evaluation of general practitioners’ follow-up of sick-listed patients: a cross-sectional study in Norway – BMJ Open 2020
Variation in general practitioners’ depression care following certification of sickness absence: a registry-based cohort study – Family Practice 2020
Healthcare professionals’ perspectives on mental health service provision: a pilot focus group study in six European countries – International Journal of Mental Health Systems 2020
Inequity in disability pension: an intersectional analysis of the coconstitution of gender, education and age. The Hordaland Health Study – Critical Public Health 2018
The gender gap in accrued pension rights - an indicator of women’s accumulated disadvantage over the course of working life. The Hordaland Health Study (HUSK) – Scandinavian Journal of Public Health 2017
Developing a Tool for Increasing the Awareness about Gendered and Intersectional Processes in the Clinical Assessment of Patients – A Study of Pain Rehabilitation – PLOS ONE 2016
Sykefravær handler ikke om folkehelse. Den norske folkehelsen, målt som sykdomsbyrde, er ikke bedre enn i land vi ofte sammenligner oss med. – Bergens Tidende 2015
Is there a gender bias in recommendations for further rehabilitation in primary care of patients with chronic pain after an interdisciplinary team assessment? – Journal of Rehabilitation Medicine 2015
Does pain severity guide selection to multimodal pain rehabilitation across gender? – European Journal of Pain 2015
Kvinner er blitt friskere: Forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn øker hevder mange. Det skyldes tvilsom bruk av statistikk. – Bergens Tidende 2014
Kvinners sykefravær - langt fra himmelhøyt – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
Physical health-related quality of life predicts disability pension due to musculoskeletal disorders: seven years follow-up of the Hordaland Study Cohort – BMC Public Health 2014
Low-educated women with chronic pain were less often selected to multidisciplinary rehabilitation programs – PLOS ONE 2014
Smokers' increased risk for disability pension: social confounding or health-mediated effects? Gender-specific analyses of the Hordaland Health Study cohort – Journal of Epidemiology and Community Health 2013
Cumulative incidence of sickness absence and disease burden among the newly sick-listed, a cross-sectional population-based study – BMC Public Health 2013
Fastlegetilhørighet og sykefravær - en registerbasert studie – Tidsskrift for Den norske legeforening 2013
Women’s higher likelihood of disability pension: the role of health, family and work. A 5-7 years follow-up from the Hordaland Health Study – BMC Public Health 2012
Attending work or not when sick - what makes the decision? A qualitative study among car mechanics – BMC Public Health 2012
Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort – BMC Public Health 2011
Forståelse av sykefravær - erfaringer fra dem det angår mest – Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2008
A survey of occupational health in The Royal Norwegian Navy – International Maritime Health 2008
Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest – Seksjon for arbeidsmedisin 2008
Målinger av helkroppsvibrasjon blant maskinkjørere – Universitetet i Bergen 2008
Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon – Seksjon for arbeidsmedisin 2007
Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø – Universitetet i Bergen 2007
En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - En delrapport i prosjektet HMS SJØ – Universitetet i Bergen 2004
En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret – Seksjon for arbeidsmedisin 2004
Mennesket og arbeid - arbeidsmiljøfaktorer – 2003
Se alle publikasjoner på Cristin