Gå rett til innhold
<
<
Inger

Inger Haukenes

Forsker II

inha@norceresearch.no
+47 56 10 72 38
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•sosial ulikhet i sykefravær og uførepensjon

•kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjon

•muskel-skjelett lidelser i arbeidslivet

Om personen

Inger Haukenes ble utdannet Fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen i 1983. Etter turnustjeneste i Harstad jobbet hun som distrikts fysioterapeut på Reine i Lofoten og returnerte til Bergen i 1985. I Bergen jobbet hun med rehabilitering av eldre og psykisk utviklingshemmende, som bedriftsfysioterapeut og på prosjekter ved Arbeidsmedisin, UNI Research/Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har hovedfag i Filosofi (2004) med avhandlingen: «Arbeid i Ubåtform: En studie av meningssammenhenger ved arbeid»

Hun har PhD-grad (2013) med avhandlingen: «Predictors of disability pension, the role of class, work and gender».

I 2013 forsket hun på smerterehabilitering ved Norrland Universitetssykehus og Universitetet i Umeå, og fra 2014 ble hun ansatt som postdoktor ved Folkehelseinstituttet i Bergen, med kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjon som hovedtema.

Siden 2016 har hun 50 % stilling som forsker II ved UNI Research, og 50 % postdoktor ved Folkehelseinstituttet.

Hennes forskningsinteresser inkluderer marginalisering fra arbeidslivet, forhold som påvirker ulikhet i sykefravær og uførepensjon, og relasjonen mellom primærhelsetjenesten, pasienten og arbeidslivet.

Inger Haukenes

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Depresjon
Allmennmedisin

Mer info om Inger

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin