Gå rett til innhold
<
<
Akuttmedisin og legevakt

Akuttmedisin og legevakt

Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin

Legevaktene er en kommunal helsetjeneste som skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp. Legevakten skal gi råd, diagnostisere og behandle akutte tilstander, og yte hjelp ved ulykker. Legevakten har ansvar for å håndtere telefonhenvendelser og gjennomføre konsultasjoner, sykebesøk og utrykning.

Våre aktiviteter innen legevakt og akuttmedisin foregår i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Forskningen og fagutviklingen omhandler både organisatoriske forhold på legevakt, utvikling og bruk av beslutningsstøtteverktøy, fastlegers deltakelse i legevakt, utprøving av nye legevaktmodeller, statistikk basert på pasientdata, overvåkning av kontakttrender, eldre på legevakt, sikkerhetskultur, legevaktlegers deltakelse i akuttsituasjoner (rød respons), samtrening i den akuttmedisinske kjede, utvikling og evaluering av akuttmedisinkurs samt kliniske studier.

Kontaktperson
Jesper Blinkenberg

Leder NKLM - Bergen

jebl@norceresearch.no
+47 56 10 72 16

Relevante kompetansesenter

Se alle prosjekter