Akuttmedisin

Akuttmedisin er diagnostisering og behandling av akutt livstruende sykdom og skade med hovedvekt på vitale funksjoner.

Se også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter