Akuttmedisin og legevakt

Sist oppdatert: 8. nov. 2019

Akuttmedisin er diagnostisering og behandling av akutt livstruende sykdom og skade med hovedvekt på vitale funksjoner. Legevaktene er en kommunal helsetjeneste som skal sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp. Legevakten skal gi råd, diagnostisere og behandle akutte tilstander, og yte hjelp ved ulykker. Legevakten har ansvar for å håndtere telefonhenvendelser og gjennomføre konsultasjoner, sykebesøk og utrykning.

Vår forskning og fagutvikling innen legevakt og akuttmedisin omhandler både organisatoriske forhold på legevakt, utvikling og bruk av beslutningsstøtteverktøy, fastlegers deltakelse i legevakt, utprøving av nye legevaktmodeller, statistikk basert på pasientdata, overvåkning av kontakttrender, eldre på legevakt, sikkerhetskultur, legevaktlegers deltakelse i akuttsituasjoner (rød respons), samtrening i den akuttmedisinske kjede, utvikling og evaluering av akuttmedisinkurs samt kliniske studier.

Se også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter

Aktuelt