Migrasjon og integrering

Sist oppdatert: 22. okt. 2019

Innen forskningsfeltet Migrasjon har vi prosjekter om samfunnsmessige, politiske og verdimessige implikasjoner av migrasjon og transnasjonale bevegelser, og forskning på forholdet mellom politisk deltakelse, sivilsamfunn og integrasjon.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Aktuelt