Go straight to content
<
<
Trond Stalsberg Mydland

Trond Stalsberg Mydland

Research Director

trmy@norceresearch.no
+47 480 10 549
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Trond Stalsberg Mydland

Division

Health & Social Sciences

Research themes

Public health
Work, Health, and Inclusion
Gender and equality
Sick Leave and Working Life
Migration
Health services

Research Groups

Velferd

More information about Trond Stalsberg Mydland

See profile in Cristin

Download pressphoto

Projects

See all
See all
Publications
Uniformity Dressed as Diversity? Reorienting female associate professors – 2022
Likepersontjenesten i A-larm – Fra prosjekt til varig tilbud – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeid om brukerstyrte tjenester i ettervern: Et samarbeidsprosjekt på rusfeltet mellom ideell sektor, kommuner, spesialisthelsetjenesten og forskere – NORCE Norwegian Research Centre 2022
“Du lurer ikke en luring“ (ref. likeperson): Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til ru” – NORCE Norwegian Research Centre 2022
KUBEN – Mulighetshuset – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Likepersontjenester i Oslo – NORCE Norwegian Research Centre 2022
En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes – NORCE 2021
Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter – Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021
An exploration of recovery competence among Norwegian peer workers in substance abuse services – Social Work in Mental Health 2021
Perspectives on challenges and opportunities in Norwegian peer recovery services for people living with dual diagnosis during a pandemic – Journal of Patient Experience (JPE) 2021
Brukermedvirkning på systemnivå (BRUS) – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet. – NORCE 2019
Portalen: Samskaping i rusomsorgen – Norce Samfunnforskning 2019
Erfaring og fag på samme lag: Aksjonsforskningsbasert utvikling av rus- og psykisk helsetjenester – 2019
Escape to the island: International volunteer engagement on Lesvos during the refugee crisis – Journal of Civil Society 2018
"Elendighetsforskning" på Sørlandet – Fædrelandsvennen 2013
Husrom uten hjerterom. Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? – Agderforskning AS 2012
Ledelsesorienterte kvinner på Agder.Deltakere i ”Female Future” sine erfaringer med det sørlandske arbeids- og samfunnslivet – Agderforskning 2006
Arbeid ute og hjemme. Sørlandske mødres valg og vurderinger – Agderforskning 2005
"Uten gruppa vet jeg ikke hvor jeg hadde vært..." Brukerevaluering av et tverretatlig tiltak for sedelighetsdømte i Kristiansand – Høgskolen i Agder 2005
Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger. Rapport fra prosjektet Likestilling og arbeidsliv på Agder – Agderforskning 2005
See all publications in Cristin