Kjønn og likestilling

Sist oppdatert: 28. nov. 2019

Innenfor dette forskningsfeltet har vi prosjekter som spenner fra studier av likestilling i høyere utdanningsinstitusjoner til kvinnebevegelsens historie.

NORCE forsker bl.a. på tema som: