Kjønn og likestilling

Innen forskningsfeltet Kjønn og likestilling har vi prosjekter som spenner fra studier av likestilling i høyere utdanningsinstitusjoner til kvinnebevegelsens historie.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM: