Strømningsmåling

Sist oppdatert: 5. des. 2019

NORCE sin solide kompetanse innenfor strømingsmåling bygger på utvikling av fiskalmålere for olje og gass, fakkelgassmåling og første generasjon flerfasemålere. Denne kompetansen har blitt videre utviklet gjennom:

Kompetansen er blitt/blir også tilgjengeliggjort til petroleumsbransjen gjennom:

Den brede erfaringen har gitt oss god bransjekunnskap og forståelse for teknologiene, industrierfaringer og teknologigap.

Prosjekter

Aktuelt