Gå rett til innhold
<
<
Strømningsmåling

Strømningsmåling

Bygger videre på erfaringer fra utvikling av fiskalmålere for olje og gass, fakkelgassmåling

Vår kompetansen bygger på utvikling av fiskalmålere for olje og gass, fakkelgassmåling og første generasjon flerfasemålere og har blitt videre utviklet gjennom:

  • Utvikling av ytterligere målesystemer for måling av strømning, fraksjoner og kvalitetsendringer
  • Evaluering av usikkerhet for komplette fiskale målesystemer
  • Kost-nytte vurderinger for optimalt design av målesteasjoner
  • Evaluering av allokeringsusikkerhet og risiko-kost-nytte analyse for allokeringssystemer

Kompetansen er blitt/blir også tilgjengeliggjort til petroleumsbransjen gjennom:

  • Utarbeiding av håndbøker for strømningsmåling på vegne av Norsk Forening for Olje- og Gass-måling, NFOGM.
  • Kurs i strømningsmåling (flerfase og fiskal) holdt for industrirepresentanter
  • Utvikling av web-basert kurs

Den brede erfaringen har gitt oss god bransjekunnskap og forståelse for teknologiene, industrierfaringer og teknologigap.

Contact
Marie Bueie Holstad

Målevitenskap Sjefsforsker - Bergen

maho@norceresearch.no

+47 920 54 529

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper