Klimautslipp til luft

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har kompetanse knyttet til klimagassutslipp til luft. Vi tilbyr tredjeparts usikkerhetsvurdering og anbefalinger for kostnadseffektive målesystemer for klimagassutslipp og andre utslipp til luft.

Vår kompetanse innen analyse av klimagassutslipp involverer:

Usikkerhetsvurderingen av målesystemene innebærer også veiledning og anbefalinger om hvordan man oppfyller kravene til de forskjellige målesystemene. I samarbeid med både industri og myndigheter er NORCE involvert i evaluering av kostnadseffektive målesystem for klimagassutslipp, og har bidratt til håndbøker og online usikkerhetsberegningsverktøy som er tilgjengelige på nettstedene til Norsk forening for olje- og gassmåling.

NORCE kan også tilby tjenester knyttet til overvåking, rapportering og verifisering av klimagassutslipp fra maritim transport.

Aktuelt