Gå rett til innhold
<
<
Klimagassutslipp til luft

Klimagassutslipp til luft

Klimagassutslipp til luft

NORCE har kompetanse knyttet til klimagassutslipp til luft. Vi tilbyr tredjeparts usikkerhetsvurdering og anbefalinger for kostnadseffektive målesystemer for klimagassutslipp og andre utslipp til luft.

Vår kompetanse innen analyse av klimagassutslipp involverer:

  • Fakkelgass
  • Fyrgass
  • Røykgass
  • Diesel
  • VOC og NMVOC, for eksempel fra lasting av tankskip
  • Utslipp fra skip
  • Andre utslipp til luft (NOx, SO2, etc.)
  • Utslipp til vann

Usikkerhetsvurderingen av målesystemene innebærer også veiledning og anbefalinger om hvordan man oppfyller kravene til de forskjellige målesystemene. I samarbeid med både industri og myndigheter er NORCE involvert i evaluering av kostnadseffektive målesystem for klimagassutslipp, og har bidratt til håndbøker og online usikkerhetsberegningsverktøy som er tilgjengelige på nettstedene til Norsk forening for olje- og gassmåling.

NORCE kan også tilby tjenester knyttet til overvåking, rapportering og verifisering av klimagassutslipp fra maritim transport.

Kontaktperson
Astrid Marie Skålvik

Målevitenskap Seniorforsker - Bergen

assk@norceresearch.no

+47 473 74 162