Ranveig Nygaard Bjørk

Forskningsleder Målevitenskap
Mobil: +47 913 35 305
Epost: rabj@norceresearch.no
Kontoradresse: Fantoftvegen 38, 5072 Bergen, Norway

Publikasjoner