Gå rett til innhold
<
<
iEnzyme: Optimalisering av enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff

iEnzyme: Optimalisering av enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff

I et stort og pågående nasjonalt prosjekt, NorZymeD, har nye enzymer blitt
funnet og utviklet i tråd med industriens behov. Målet er at prosjektgenererte
enzymer skal være anvendbare i norsk bioteknologisk industri. I dette
prosjektet vil enzymene generert i NorZymeD og kommersielle enzymer
levert av Tailorzyme optimaliseres av forskere hos NORCE i samarbeid
med Biomega for anvendelse på marint restråstoff. Hos Biomega skal
enzymene brukes i produksjon av bioingredisenser til dyrefôr fra hode, rygg
og innmat fra oppdrettslaks.
Enzymenes egnethet vil bli testet under industrielle betingelser i laboratoriet.
Oppskalering av hydrolysen fra laboratorieskala til industriskala er komplisert
og vil kreve tilpasning. I tillegg ønsker man å immobilisere enzymene, det
vil si man kjemisk kobler dem sammen. Generelt er immobiliserte enzymer
mer stabile og kan lett separeres fra hydrolysen, og brukes gjentatte
ganger. Immobilisering av enzymer må optimaliseres ut fra det enkelte
enzymets egenskaper samt kjemien i teknologien som brukes. Samlet sett
vil forskningen kunne bidra til å gjøre produksjonen mer stabil, robust og
økonomisk gunstig.
Dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskap om nye enzymer som kan gi mer
lønnsom produksjon og markedsrelevante produkter, samt å få kunnskap om
hvordan hydrolyseprosessen kan optimaliseres for å forbedre produksjonen
og produktporteføljen. Kunnskapen som genereres i prosjektet vil ha stor
verdi både regionalt og nasjonalt ettersom ingrediensindustrien i blå sektor er
i stor vekst og utgjør en vesentlig del av norsk bioøkonomi.

Prosjektfakta

Navn

iEnzyme: Optimalisering av enzymatisk hydrolyse av marint restråstoff

Status

CONCLUDED

Periode

01.10.16 - 30.09.19

Totalt budsjett

7.528.000 NOK

Forskningsgrupper

Finansiering

Regional research fund Vestlandet

Prosjektmedlemmer