Gå rett til innhold
<
<
OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdi-skapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat, som i stor grad brukes til produksjon av fôr, oljer, ensilasje, eller kastes. Ettersom restråstoff inneholder høy-kvalitets proteiner, har de en stort potensiale for humant konsum. De få kommersielle enzymene (proteaser) som brukes i bioraffinerier til å konvertere restråstoff til peptider og aminosyrer er ikke ideelle. Kostnadseffektive kommersielle enzymer gir et produkt med bitter smak og sub-optimalt utbytte. Dette representerer tekniske og biologiske barrierer for full kommersiell utnyttelse. Den spesifikke måten enzymene bryter ned fiskeproteiner på påvirker størrelse og egenskaper til peptidene, og også smaken på produktet. Utforskning av en større enzymkatalog med ulike spesifisitet er en attraktiv måte for å omgå disse flaskehalsene. OPENZ vil utvide enzymkatalogen ved å tilføre nye, skreddersydd og innovative enzymløsninger for produsenter av marine ingredienser. Enzymene vil optimaliseres ved redigering, immobilisering og mat-gradert produksjon for å forbedre deres egenskaper i hydrolyse. Arbeidet utføres av et konsortie av forretningsutviklere og tre marin-orienterte forskningsinstitutt.

Prosjektfakta

Navn

OPENZ - Optimized enzymes for food applications

Status

CONCLUDED

Periode

01.01.19 - 31.12.21