Gå rett til innhold
<
<
aMASE - Optimalisering av sensorisk kvalitet på marine ingredienser med marine sensorikkenzymer

aMASE - Optimalisering av sensorisk kvalitet på marine ingredienser med marine sensorikkenzymer

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosessering av marint restråstoff. Disse marine ingrediensene bevarer næringskvaliteten, mens deres sensoriske kvalitet forhindrer en realisering av verdifulle høy-kvalitets produkter for humant konsum. Lukt fra de marine ingrediensene ses på som den biologiske hovedutfordringen, og må løses for å nå sitt fulle økonomiske potensial i sektoren.

I dette prosjektet blir enzymer utforsker for å overvinne de nevnte biologiske og økoomiske barrierene. Fra åpne databaser, metagenomer og positive kloner fra biblioteker, har vi utført bioinformatiske analyserer av enzymkandidater. Mer enn 50 enzymer har blitt utvalgt for videre forsøk, og det pågår rekombinant uttrykking og aktivitetstesting av disse. Enzymene inngår i en arbeidslinje som kobler alle aspekter i verdiskjeden fra identifisering av enzymer, til rekombinant produksjon og pilottesting under industrielle betingelser. Dersom vi lykkes, vil enzymene kunne muliggjøre en full kommersiell utnyttelse av restråstoff fra havbruk og fiskeri og øke verdiskapning, og bidra til å bygge en bærekraftig og lønnsom bioøkonomi.

Prosjektfakta

Navn

aMASE - Optimalisering av sensorisk kvalitet på marine ingredienser med marine sensorikkenzymer

Status

CONCLUDED

Periode

01.05.18 - 30.04.22

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

Manuel Ferrer
Ragnhild Dragøy
Bjørn Liaset
Mari Øvrum Gaarder
Birthe Vang
Marianne Goris