Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 19.08.2022
Oppdatert: 19.12.2023

Katrine Jaklin

Droner (UAV/ubemannede luftfartøy) er sårbare for vær og vind i Arktis. Nils Håheim-Saers ved NORCE har utført en sårbarhetsstudie som beskriver ulike utfordringer knyttet til droneoperasjoner i Arktis som et steg mot å etablere en felles kunnskapsbase knyttet til design av UAV-er for arktiske forhold.

Andreas Tøllefsen, Cryowing Roamer på pneumatisk katapult i Adventdalen utenfor Longyearbyen., Plane on catapult web, ,

Kilde:
Andreas Tøllefsen

Cryowing Roamer på pneumatisk katapult i Adventdalen utenfor Longyearbyen.

Har hentet erfaringer fra UAV-piloter

Både UAV-industrien og UAV-operatørene trenger mer kunnskap om hvordan sikker design kan implementeres for UAV-er skal kunne brukes under arktiske forhold. Studien har samlet inn data fra både sivile og militære UAV-piloter. Resultatet av denne datainnsamlingen er presentert i rapporten “Arctic UAS study - Arctic threats to safe design of Unmanned Aerial Systems”.

André Kjellstrup, Is på Cryowing Fox under CIRFA-toktet i Framstedet i 2022., NORCE ising på vinge vestisen mai 2022 1, ,

Kilde:
André Kjellstrup

Is på Cryowing Fox under CIRFA-toktet i Framstedet i 2022.

Kunnskapshull

Litteraturen på området beskriver ulike utfordringer når det gjelder design av UAV-systemer generelt. Bare et fåtall har forsøkt å finne et felles kunnskapsgrunnlag mellom UAV-teknologiprodusentene og UAV-teknologibrukerne.

Det er en manglende felles forståelse av hva "arktiske forhold" er, og hvilke teknologiske problemer UAV-produsentene må prioritere først.

  • Løsningen på denne utfordringen ligger primært i at de arktiske statene investerer i dronesystemer og dronetjenester som en kapabilitet. Både sivilt og militært, forklarer Håheim-Saers.

Danmark leder an i Arktis med sin politiske prioritering og realisering av både land og skipsbaserte UAV’er for arktiske forhold gjennom en “arktisk kapabilitetspakke”.

NORCE, Nils Håheim-Saers setter opp en datalink for droner i Kongsfjorden, Svalbard (2016)., Kopi av NY Ålesund Stills 18 av 34 2600, ,

Kilde:
NORCE

Nils Håheim-Saers setter opp en datalink for droner i Kongsfjorden, Svalbard (2016).

Videre studier

Studien peker på flere områder både Norge og de andre arktiske statene må ta tak i for å etablere god nok kunnskap:

  • Det må etableres en felles forståelse av hva arktiske forhold er, og hvordan en sikker utforming av UAV’er kan øke både mulighetene for å operere under arktiske forhold for de ubemannede systemene, og operativt personell, samt økt aksept for UAV-operasjoner i Arktis fra tredjeparter. For å oppnå dette må man fortsette å samle inn data (brukeropplevelser) fra UAV-operatører og UAV-piloter som har arktisk erfaring. Et utgangspunkt vil være data fra etablerte militære og sivile UAV-brukergrupper som allerede er til stede og opererer UAV-er i Arktis.
  • Etablering av slik kunnskap forutsetter at Norge og de andre arktiske landene følger Danmark sitt eksempel og investerer i UAV’er som en arktisk kapabilitet.


Studien ble utført på oppdrag av Ubiq Aerospace AS.

Arctic UAS Study

Arctic threats to safe design of Unmanned Aerial Systems

Last ned rapporten

Kontaktperson

Nils Håheim-Saers

Overingeniør - Tromsø
niha@norceresearch.no

+47 970 74 340