Nils Håheim-Saers

Operativ leder Drone
Mobil: +47 970 74 340
Epost: niha@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt