Go straight to content
<
<
Ivar Eimhjellen

Ivar Eimhjellen

Senior Researcher

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Ivar Eimhjellen

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Omstilling i offentlig sektor

More information about Ivar Eimhjellen

See profile in Cristin

Open resume

Projects

See all
See all
Publications
Volunteer centres in Norway – Do they maintain a hub function? – Tidsskrift for samfunnsforskning 2023
Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Voluntary-Public Sector Collaboration and Co-production in Norway from a Municipal Perspective: Variations According to Fields of Responsibility – 2021
Frivillighet, klasser og sosial ulikhet i Norge – 2021
Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering – Institutt for samfunnsforskning 2021
Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet – Institutt for samfunnsforskning 2021
Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører – OsloMet -- Storbyuniversitetet, Arbeidsforskningsinstituttet 2020
Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene – NORCE Samfunn 2020
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet – Avisa Vårt land 2019
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019
New forms of civic engagement. Implications of social media on civic engagement and organization in Scandinavia. – 2019
Refleksiv institusjonalisering. Nytt frivillig engasjement i brytningen mellom endring og stabilitet – 2018
Flyktningengasjement i sosiale medier. Et mediepraksisperspektiv på flyktningsituasjonen i 2015 – 2018
Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement – 2018
Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling – 2018
Organisasjonsengasjement blant innvandrarar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018
Changing patterns of volunteering and participation – 2018
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv – Institutt for samfunnsforskning 2017
Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017
Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017
Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge – Uni Research Rokkansenteret 2016
Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger – KS 2016
Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016
Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016
Nordmenn stiller opp når det trengs – NRK Ytring 2016
Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger – Uni Research Rokkansenteret 2016
Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016
Frivillig sektor og boligsosialt arbeid – Uni Research Rokkansenteret 2015
Web technologies in practice: the integration of web technologies by environmental organizations – Media, Culture and Society 2014
Internet communication: does it strengthen local voluntary organizations? – Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2014
Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations – VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2014
Statleg politikkutforming for frivillig sektor etter 1970. I: Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen / Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5. s – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012
Frå Frisam, Frivillighetens Samarbeidsorgan, til Frivillighet Norge – 2012
Idrettsforbundet; 150 år og like sprek? – Bergens Tidende 2011
Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011
Frå face-to-face til Facebook? Sosiale medier og kollektiv handling – 2011
Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2010
Frivilligheten er ikkje fargeblind – Bergens Tidende 2010
Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel – fellesskap og frigjering gjennom internettverk – Tidsskrift for ungdomsforskning 2008
See all publications in Cristin