nb

<
<
Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Til sammen 250 personer har svart på web-invitasjon på hjemmesidene til Mental Helse om å besvare fire åpne spørsmål om hvordan fastlegen har hjulpet dem med depresjon. Deltakerne har formidlet et mangfold av erfaringer om hva som fungerer godt og hva som synes særlig utfordrende.

Svarene er underlagt en kvalitativ analyse (template analysis), og deltakernes erfaringer og råd vil oppsummeres på norsk og engelsk.

Prosjektfakta

Navn

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.17 - 01.05.22

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Tone Smith-Sivertsen
Øystein Hetlevik