Gå rett til innhold
<
<
Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Pasienter tar i økende grad del i behandlingsvalg, og deres erfaringer og preferanser er viktig for å sikre gode helsetjenester.

250 personer har svart på web-invitasjon på hjemmesidene til Mental Helse i 2017 om å besvare fire åpne spørsmål om hvordan fastlegen har hjulpet dem med depresjon. Svarene ble underlagt en kvalitativ analyse (template analysis).

Resultatene understreker fastlegenes sentrale rolle i depresjonsomsorgen: pasientene verdsetter hjelpen de har fått fra fastlegen. De ønsker seg en lege som tar seg tid og lytter med aksept, forståelse og respekt. Legemidler kan noen ganger være til hjelp, men pasientene ønsker seg ikke antidepressiv behandling uten annen oppfølging. Når det er behov for henvisning til spesialist, ønsker pasientene hjelp fra fastlegen til å finne en behandler. Og hvis det blir aktuelt med sykmelding understreker pasientene at den må tilpasses den enkeltes arbeids- og livssituasjon.

Prosjektfakta

Navn

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.17 - 01.05.22

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Stefan Hjørleifsson
Norman Anderssen
Sabine Ruths
Tone Smith-Sivertsen
Øystein Hetlevik