Allmennmedisin

Allmennmedisin er den delen av helsetjenesten som faller inn under primærhelsetjenesten, og som praktiseres av allmennleger eller fastleger. Fastlegen har det første møtet med mennesker med alle slags sykdommer og plager. Relevant og oppdatert kunnskap er nødvendig for å kunne møte pasientene på en faglig forsvarlig måte.

Prosjekter

Aktuelt