Gå rett til innhold
<
<
Allmennmedisin

Allmennmedisin

Kunnskap som utgjør en forskjell for fastlegens pasienter

Allmennmedisin er delen av helsetjenesten som faller inn under primærhelsetjenesten, og som praktiseres av allmennleger og fastleger. Fastlegen har det første møtet med mennesker med alle slags sykdommer og plager. De aller fleste nordmenn besøker fastlegen hvert år, og totalt har fastlegene i Norge 15 millioner konsultasjoner årlig.

Relevant og oppdatert kunnskap er nødvendig for å kunne møte pasientene på en faglig forsvarlig måte. NORCE forskning på allmennmedisinske tema foregår ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

AFE utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter. Sentrale forskningsområder er depresjon i allmennpraksis, infeksjoner i primærhelsetjenesten, helsetjenesteforskning i primærhelsetjenesten og sårbare grupper.

Kontaktperson
Priyanthi Borgen Gjerde

Forskningsleder AFE - Bergen

prig@norceresearch.no
+47 56 10 72 70

Kompetansesenter

Se alle prosjekter