Gå rett til innhold
<
<
Vil finne ut hvorfor kvinner fases ut av arbeidslivet i overgangsalderen

Vil finne ut hvorfor kvinner fases ut av arbeidslivet i overgangsalderen

Aktuelt

Publisert: 27.10.2023
Oppdatert: 31.10.2023

Thomas Hovmøller Ris

Lange sykefravær med påfølgende uføretrygd kan være forårsaket av plager i kvinners overgangsalder. NORCE er med i nytt prosjekt der Grieg Foundation har bevilget 20 millioner kroner til å forske på hvordan overgangsalderen påvirker kvinner i arbeidslivet.

Hetetokter, muskel og leddsmerter, hjernetåke, søvnproblemer og depressive symptomer. Hvert år går 27 500 norske kvinner inn i overgangsalderen. En del merker ikke noe særlig til denne fasen i livet, mens en tredjedel har betydelige plager.

Vi vet lite om sammenhengen mellom plagene og risiko for sykefravær og uføretrygd. Norsk arbeidsliv risikerer å miste en viktig kvinneressurs, hvis ikke vi få mer kunnskap om hvordan vi kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv for kvinner i overgangsalderen.

- Vi trenger mer kunnskap om overgangsalderen fra 45 til 55 år der mange kvinner har betydelige plager med store konsekvenser for livskvaliteten deres.

Seniorforsker Inger Haukenes ved NORCE og Universitetet i Bergen.

, , Haukenes Inger P, ,

Haukenes leder prosjektet som går under forkortelsen ‘KLAR’, Kvinner, overgangsalder og arbeidsliv. Sammen med professor Silje Mæland, førsteamanuensis Una Ørvim Sølvik, begge UiB, og professor Anette Fagertun ved Høgskulen på Vestlandet, skal hun forske på overgangsalderen og hva den betyr for kvinners mulighet til å stå i arbeidslivet

Må få bedre forståelse av hvorfor kvinner fases ut av arbeidslivet

Prosjektet deres består av i alt tre såkalte «arbeidspakker». I den første skal de koble data fra ulike helseregistre og trygderegisteret for å undersøke helseplager, behandling og legemiddelbruk og hvordan dette henger sammen med bærekraftig arbeidsdeltakelse hos kvinner i alderen fra 35 til 65 år:

- Ved å undersøke yngre kvinner, kvinner midt i livet og eldre kvinner håper vi å få kunnskap om hvordan plager, behandling og sykefravær endrer seg over denne delen av livsløpet og hva som karakteriserer kvinners plager i alderen for overgangsalder (fra 45 til 55), sier Haukenes.

Inger Haukenes

I arbeidspakke 2 skal professor i samfunnsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Anette Fagertun, se nærmere på hvordan kvinner erfarer det å være i overgangsalderen. Hun vil undersøke forholdet til egen kropp og relasjoner med familier og venner, forholdet til helsetjenesten og særlig fastlegen, og til arbeidslivet.

Det er også et mål å finne ut hvordan fastleger erfarer møter med kvinner i overgangsalder, og hva de ser som kan fremme eller hindre god helsehjelp til denne gruppen.

Vi må tørre å snakke mer om dette

De ønsker i tillegg å undersøke hvilken betydning kunnskap om overgangsalderen kan ha for kvinner som står midt i det. Mange vet for eksempel ikke at plagene kan begynne flere år før menstruasjonen stopper, og at plagene kan variere veldig fra person til person. Det kan være snakk om både nyoppståtte plager, eller forverring av eksisterende plager.

- Overgangsalder hos kvinner er normalt og nødvendig. Det er like naturlig som menstruasjon, svangerskap og fødsel. Dessverre har kunnskap om overgangsalder i liten grad blitt overført fra mødre til døtre fordi det har vært preget av en taushetskultur: «Dette snakker vi ikke om. Det er på tide at kvinners erfaringer med overgangsalder blir formidlet, uten at det oppfattes som sutring, understreker Haukenes.

Haukenes og kolleger vil gjennomføre en såkalt intervensjonsstudie, hvor en gruppe med kvinner får ekstra god kunnskap om overgangsalderen gjennom en kunnskapsplattform. Hypotesen er at økt kunnskap bidrar til å normalisere og ufarliggjøre symptomene, og gjøre kvinnene tryggere i sitt møte med plagene, helsevesenet og arbeidsgiver.

Satser på kvinnehelse

NORCE satser på kvinnehelse, likesom Grieg Foundation, som står bak bevilgningen på 20 millioner kroner.

I tillegg til HVL og UiB, inngår Lancaster University i Storbritannia og Roskilde Universitet i Danmark i samarbeidet. De knytter også til seg andre lokale krefter, både på UiB og i Alrek helseklynge, samt fastleger og gynekologer.

- Nyere forskning viser at kvinner etterlyser mer kunnskap om overgangsalderen.

Dette prosjektet skal bidra med mer kunnskap som på sikt kan hjelpe flere kvinner i overgangsalderen, slutter Inger Haukenes.

Prosjektet løper fra 2024 til utgangen av 2027.

Kontakt

Inger Haukenes

Forsker I - Bergen
inha@norceresearch.no
+47 56 10 72 38

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev