Gå rett til innhold
<
<
Bakgrunn

Bakgrunn

Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i juli 2017. Målet er å skape et ledende kraftsentrum for forskning, innovasjon og verdiskaping.

NORCE bygger videre på arven fra forskningsinstituttene Agderforskning, Christian Michelsen Research (CMR), GenØk-Senter for biosikkerhet, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Norut - Northern Research Institute, Uni Research Polytec, Uni Research og Teknova.

I januar 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper.

Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem instituttene ble fusjonert inn i NORCE.

I desember 2018 overtok NORCE eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.

GenØk-Senter for biosikkerhet ble innfusjonert i desember 2021.

Eiernes ambisjoner er at NORCE skal:

  • bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor
  • styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling
  • øke konkurransekraften – nasjonalt og internasjonalt
  • styrke mulighetene for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer
  • styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler fra EU

De største eierne i NORCE er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper innen industri og finans.

Den eldste arven vi forvalter sporer vi tilbake til 1930 med opprettelsen av Stiftelsen Chr. Michelsens Institutt, landets første polytekniske institutt. Den naturvidenskapelige avdelingen ble i 1992 til Christian Michelsen Research (CMR).

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev