Bakgrunn

NORCE ble etablert etter initiativ fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Sammen ønsket de å skape et kraftsentrum for forskning som blir ledende på innovasjon, verdiskaping og forskning.

Eiernes ambisjoner er at NORCE skal:

  • bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor
  • styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling
  • øke konkurransekraften – nasjonalt og internasjonalt
  • styrke mulighetene for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer
  • styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler fra EU

Med en unik faglig bredde kombinert med høy kompetanse står NORCE godt rustet til å levere ny kunnskap og innovative løsninger som vil være viktig og nyttig – både regionalt, nasjonalt og globalt.

Med sammenslåingen ønsker eierne å bygge en enhet med betydelig slagkraft. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør.

NORCE har fordelen av å være til stede langs store deler av Norges kyst, og vil bidra til at så vel Sør- og Vestlandet, som Norge totalt sett, tar en mer fremtredende rolle innen innovasjon og oppdragsdrevet forskning. Samtidig skal NORCE sørge for at Sør- og Vestlandets mange produktive og teknologisk ledende bedrifter fortsetter å lede an i omstillingene av norsk industri og næringsliv også i årene fremover. Et godt samspill mellom dem, et stort forskningsselskap og universitetene, vil være av stor verdi i dette.