Gå rett til innhold
<
<
Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Arngeir Berge, NORCE, Da covid-19-pandemien traff våren 2020, mobiliserte vi vår kompetanse for å bidra med kunnskap om pandemien. Et av prosjektene kartlegger legevaktenes krisehåndtering og beredskap i pandemien., Illustrasjonsbilde CONOPRI, ,

Kilde:
Arngeir Berge, NORCE

Da covid-19-pandemien traff våren 2020, mobiliserte vi vår kompetanse for å bidra med kunnskap om pandemien. Et av prosjektene kartlegger legevaktenes krisehåndtering og beredskap i pandemien.

Kraftig forbedring av resultatene i et utfordrende år

Verden opplever et økende energibehov, samtidig som vi skal omstille oss til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn. Klimautfordringen er kanskje den største globale utfordringen noen gang. Denne sammen med en stadig eldre befolkning krever rask omstilling med utvikling av ny kunnskap, teknologi og innovasjon. Brå samfunnsendringer er en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet. Covid-19 har vist oss hvor sårbare vi er når raske endringer skjer, og hvor viktig det er med forskningsmiljøer som raskt snur seg rundt og bidrar med ny kunnskap og nye løsninger.

Fjoråret bød på omfattende organisasjonsendringer for NORCE, i tillegg til utfordringer knyttet til den pågående pandemien. Likevel ble det på mange områder et bedre år enn fryktet. Faglig var året en opptur, med blant annet meget god uttelling i søknadsrunden om å bli senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og tilslag på flere viktige EU-prosjekter.

De økonomiske resultatene ble også kraftig forbedret fra 2019, hvor driftsresultatet var minus 55 millioner. I 2020 er driftsresultatet minus en million for morselskapet, mens konsernregnskapet viser et positivt resultat på 6 millioner. Medarbeidere og ledelsen i NORCE har jobbet hardt for å bedre økonomien, og prosjektaktiviteten tok seg kraftig opp i løpet av høsten 2020. Sammen med effekten av kostnadsreduksjoner og regjeringens tiltakspakker har dette ført til en ventet resultatforbedring.

, , 2020 grafikk Nøkkeltallene, ,

, , 2020 grafikk Kjønnsfordeling i selskapet, ,

, , 2020 grafikk HMS hendelser i selskapet, ,

, , 2020 grafikk 4 strategiske innsatsområder, ,

Mobiliserte pandemikunnskap

Da covid-19-pandemien traff våren 2020, mobiliserte vi vår kompetanse for å bidra med kunnskap om pandemien. Norges forskningsråds hasteutlysning i 2020 resulterte i fire prosjekter.

Legevakt og primærhelsetjenestens rolle i pandemi

Et av prosjektene skal kartlegge legevaktenes krisehåndtering og beredskap i pandemien. Noe som vil styrke landets fremtidige pandemiberedskap. I tillegg skal vi bidra med faglig støtte til nasjonale myndigheter om hvordan primærhelsetjenesten kan håndtere et stort antall syke, dersom det blir dårlig kapasitet på sykehusene.

Smittemodellering

Forskerne skal også overvåke den faktiske populasjonsutbredelsen av SARS-CoV-2-infeksjon i Norge for å modellere og forutsi den nåværende og fremtidige epidemier. Forskerne bruker programvaren Enlighten Web, utviklet av teknologer i NORCE. Hensikten er å viser hvordan pandemien utvikler seg, og effekten av forebyggende tiltak.

Smarte kamera overvåker smittespredning

Hvordan avanserte kamera får frem detaljer usynlige for menneskeøyet skal brukes i prosjektet om smitteovervåkning av covid-19 på sykehus. Nye analytiske verktøy, kunstig intelligens og maskinlæring skal kobles med bruken av hyperspektral-kameraer plassert i sykehus.

Digital tvilling av deg og meg

I tillegg skal NORCE-forskere utvikle en virtuell befolkning, som myndighetene kan teste ut sine strategier på først, og få kunnskap om hvordan de vil slå ut.

Bærekraftig omstilling av næringslivet

Statens inntekter fra olje og gass vil over tid reduseres, samtidig blir vi flere eldre og flere unge uføre. NORCE er med sin faglige bredde og regionale forankring godt rigget for å være mellomromsaktøren som mobiliserer til det grønne skiftet – i tett samarbeid med industri og næringsliv, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringen legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv ved å bevilge store midler til en Grønn plattform-satsing. Dette er en viktig satsing, som gjør oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. NORCE ble tildelt seks Grønn plattform-forprosjekter tidlig i 2021, og søker hovedprosjekter på alt fra å lage fôr til havbruksnæringen ved CO2 -fermentering, til å bygge verdier av organisk avfall og smarte løsninger for byggesektoren.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

En viktig samarbeidsarena er Forskningsrådets senterordning for forskningsdrevet innovasjon (SFI). I 2020 ble vi vertskap for to sentre, og er med som en viktig forskningspartner i fem andre sentre.

I SFI-Climate Futures skal vi finne løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko. Offentlige og private sektorer må forholde seg til klimarisiko nå og i fremtiden, og vi skal bygge fundamentet for dette i samarbeid med dem.

I SFI-DigiWells skal NORCE blant annet utvikle nye og innovative løsninger, som skal sikre økt lønnsomhet og reduserte karbonutslipp i petroleumsindustrien. Vår kompetanse innen olje og gass kan også brukes for å utvikle fornybare energiløsninger, blant annet til installasjon av havvindanlegg.

Sirkulære verdikjeder

I EU-prosjektet Oxipro, skal NORCE jobbe med enzymer for grønnere verdikjeder i industrien. Enzymer spiller en sentral rolle for utvikling innen flere bransjer, og brukes blant annet til å redusere energi- og kjemikaliebruk. Enzymer brukes også i foredling av biomasse, for eksempel fiskeråstoff eller trevirke, og bidrar til å skape helt nye produkter.

Sikring av matforsyning

Vi skal også hjelpe opptil 365 millioner mennesker i Øst-Afrika med bedre klimavarsling, i EU-prosjektet CONFER. Mer presise sesongvarsler kan redde bøndenes avlinger, styrke matsikkerheten og redusere flom.

Lagring av CO2 i havbunnen

Som forskningspartner i EU-prosjekt skal vi bidra med mer kunnskap om teknologi for lagring av karbon i havet. Karbonfangst og -lagring (CCS) vil være en stor del av den europeiske klimaløsningen, og havet har stor kapasitet både til å ta opp karbon og lagre karbon.

Blålysdroner i byen

NORCE er også en av de norske partnerne i EU-prosjekt som skal utvikle dronebasert medisinsk nødhjelp i urbane strøk. Er ulykken ute, kan medisinsk utstyr eller lege i framtiden komme til ulykkesstedet i drone. Prosjektet skal vurdere ulike teknologier og løsninger som kan gjøre dronetrafikk i tettbygde strøk sikker, miljøvennlig og stillegående, i tillegg til rask, tilgjengelig og prisgunstig.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev