Gå rett til innhold
<
<
Slik arbeider NORCE med åpenhetsloven

Slik arbeider NORCE med åpenhetsloven

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens fulle navn er «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette gjør NORCE

NORCE jobber med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, kontraktspolitikk og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

NORCE er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser (LoA). Som et ledd i anskaffelsesprosessen vil det for hver anskaffelse foretas kartlegging av risiko knyttet til type anskaffelse som skal foretas. Basert på slik kartlegging blir det stilt relevante og forholdsmessige krav i konkurransegrunnlaget for å sikre at leverandør fremmer respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For mindre innkjøp som ikke er omfattet av LoA blir leverandører bedt om å foreta en egenevaluering. Denne gjennomgås av NORCE og følges opp videre ved behov før leverandør godkjennes, eventuelt avvises.

Alle samarbeidspartnere er klassifisert ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert rutine for aktsomhetsvurderinger av samarbeidspartnere i de kategoriene hvor det er besluttet at man trenger mer detaljert oppfølging. Slike samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det vurderes tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i NORCE sitt styringssystem.

Henvendelser til NORCE som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres til Helge Tennebø på epost: hete@norceresearch.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

Kontakt

Helge Tennebø

Konsernadvokat - Kristiansand
hete@norceresearch.no
+47 51 87 56 91
+47 913 17 931

Les mer om bærekraft i NORCE sin bærekraftsrapport

Slik jobber vi med bærekraft i NORCE