Gå rett til innhold
<
<
Slik jobber vi med bærekraft i NORCE

Slik jobber vi med bærekraft i NORCE

NORCE har ambisjoner om å levere forskning som bidrar til å flytte Norge og verden i en mer bærekraftig retning.

Bærekraft handler om dilemmaer og paradokser vi må ta stilling til som enkeltindivider og forskere, som forskningsinstitutt og som samfunn, og om å avveie motstående hensyn på en kunnskapsbasert måte og anlegge et langsiktig perspektiv som ivaretar hensynet til fremtidige generasjoner.

I praksis vil det ofte innebære å avveie mellom konflikterende mål og ha kunnskap om bærekraftsmessige virkninger i uoversiktlige verdikjeder. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i våre bærekraftrapporter.