Gå rett til innhold
<
<
Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Etter flere år med svake økonomiske resultater er 2021 første år med positivt driftsresultat for NORCE, og man begynner å se de tiltenkte synergiene av å stå samlet som et stort institutt.

NORCE har siden etableringen solgt flere datterselskaper som har vært startet opp basert på resultater og innovasjoner fra vår forskning. Dette har gjort at NORCE har en god likviditet og står sterkt rustet til nye forskningsfaglige og innovative satsninger.

To av disse selskapene, Gexcon og Prototech, ble solgt i 2021.

Flere med på laget

I desember 2021 ble forskningssenteret GenØk-Senter for biosikkerhet i Tromsø en del av NORCE. GenØk er et nasjonalt senter for biosikkerhet, og utfører forskning på miljø-, helse og samfunnsmessige konsekvenser av bruk av genteknologi og genmodifisering. Senteret fokuserer på trygg bruk av bioteknologi.

Endringer i ledelse og organisering

Elisabeth Maråk Støle trakk seg fra stillingen som administrerende direktør i januar. Thor Arne Håverstad ble konstituert i stillingen fram til Kristin Wallevik tiltrådte som ny administrerende direktør 1. august. Tittelen ble endret til konsernsjef i 2022.

I 2021 reorganiserte vi fra seks fagavdelinger til tre divisjoner, og tre nye divisjonsdirektører ble rekruttert.

, , Norce Årsrapport Infografikk Nettside Reorganisering av NORCE, ,

Strategiske innsatsområder

NORCE har identifisert fire strategiske innsatsområder, hvor vi kraftsamler bredden av våre forskningsområder slik at det kan tas gode valg for fremtiden.

, , Norce Årsrapport Infografikk Nettside Vare innsatsomrader uten bilder, ,

Ansatte

, , Norce Årsrapport Infografikk Nettside Ansatteoversikt, ,

Forskningsformidling sentralt samfunnsoppdrag

I NORCE formidles forskning og forskningsresultater både til relevante vitenskapelige miljøer, til brukere av forskningen vår og til et bredere publikum.

Ambisjonen er at forskningen skal holde et høyt internasjonalt nivå. Det er et mål for NORCE å ha ett publikasjonspoeng per forskerårsverk. Publikasjons-poeng er en indikator på omfang og kvalitet på den vitenskapelige publiseringen vår.

, , Norce Årsrapport Infografikk Nettside Vitenskapelig kvalitet, ,

, Det var på LinkedIn NORCE vokste mest i 2021, med omtrent 2700 nye følgere i løpet av året., Norce Årsrapport Infografikk Nettside Medier oversikt, <p>NORCE</p>, Infografikk

Det var på LinkedIn NORCE vokste mest i 2021, med omtrent 2700 nye følgere i løpet av året.

Datterselskap

, , Norce Årsrapport Infografikk Nettside NORCE og datterselskaper, ,

Last ned fullversjon av årssrapporten

NORCE Årsrapport 2021

PDF