Offshore vindkraft

Sist oppdatert: 5. nov. 2020

Havvind er et av det hurtigst voksende fornybare energikilder i Europa. Nøyaktig kunnskap om vindfeltet i og rundt vindparker i tillegg til atmosfærens stabilitet er viktig for at vindparker kan driftes på en effektiv måte.

NORCE har flere tiår med erfaring innen havvind gjennom de sammenslåtte forskningsinstituttene Uni Research, IRIS, CMR, TEKNOVA og NORUT.

Våre forskere har høy kompetanse innen atmosfærisk turbulenssimulering for dynamiske turbinbelastningsberegninger, CFD-vindmodellering samt mesoskala-vindparkmodellering i "Weather Research and Forecast" (WRF) -modellen. Spesielt har våre forskere oppfunnet og utviklet Ensemble Kalman Filter (EnKF) for værvarsling, som nå er i bruk over hele verden. NORCE har tidligere bidratt til WRF sin åpne kildekode med en offshore vindmodul.

NORCE har også kompetanse innen anvendt maskinlæring, f.eks. for sanntidsprediksjon av vindfeltet rundt en offshore vindpark, og vi har kompetanse innen interaktiv datavisualisering og usikkerhets- og sensitivitetsanalyse.

Vi tilbyr også værvindu-prediksjoner, driftsanalyser, optimalisering av plassering og styring av vindmølleparker og dataassimilering for oppdatering av modeller.

NORCE var vertsinstitusjon for Norsk senter for offshore vindkraft (NORCOWE), som var ett av to senter for miljøvennlig energiforskning (FME) i Norge mellom 2009 - 2017. NORCOWE var førende i utformingen av en fritt tilgjengelig referansevindpark for optimalisering av turbindrift og støttet nasjonal infrastruktur som for eksempel Norwegian Motion Laboratory, Offshore Boundary-Layer Observatory og en mobil bevegelsesplattform. NORCOWE er i dag et forskningsnettverk.

Gjennom deltakelsen i NORCOWE har NORCE-forskere opparbeidet seg høy kunnskap og erfaring med planleggingen og gjennomføringen av nasjonale og internasjonale vindmålingskampanjer, både offshore og på land, inkludert fjernmåling av vind ved bruk av Light Detection and Ranging (LIDAR). Vi tilbyr vår ekspertise innen planlegging og gjennomføring av vindmålekampanjer, datakvalitetsvurdering, datahåndtering og arkivering, samt vitenskapelig analyse av måledata.

Skannende lidar installert på den tyske forskningsstasjonen FINO1 i Nordsjøen i forbindelse med den internasjonale NORCOWE OBLEX-F1 vindmålekampanjen. Foto: Benny Svardal/NORCE.

Vi arrangerer regulære møteplasser for industrien og akademia gjennom Science Meets Industry-konferansene. Vi er også medlem av EERA JP Wind.

Havvind

Havvind er en av de raskest voksende fornybare energikildene i Europa. NORCE sin samlede kompetanse dekker viktige forskningsområder som trengs dersom vi skal lykkes med å utvikle havvind til en sosialt akseptert, kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde for fremtiden.

Les om hvordan NORCE jobber med havvind

Prosjekter

Aktuelt