Gå rett til innhold
<
<
De nye redningshelikoptrene er koblet på SARA – verktøyet alle norske redningsaksjoner koordineres med

De nye redningshelikoptrene er koblet på SARA – verktøyet alle norske redningsaksjoner koordineres med

Aktuelt

Publisert: 18.03.2024
Oppdatert: 21.06.2024

Gunn Janne Myrseth

De nye redningshelikoptrene SAR Queen er ikke bare i lufta, de er også koblet på SARA - Hovedredningssentralens beslutningsstøtteverktøy. Det er bygget av oss gjennom 25 år og driftes fortsatt av ekspertene her i NORCE i tett samarbeid med redningslederne ved Hovedredningssentralen.

Fabian Helmersen /Forsvaret, Norges nye redningshelikopter SAR Queen er nå trygt koblet inn i SARA som er Hovedredningssentralen sitt beslutningsstøtteverktøy for redningsoperasjoner., SARA Queen Foto Fabian Helmersen Forsvaret, ,

Kilde:
Fabian Helmersen /Forsvaret

Norges nye redningshelikopter SAR Queen er nå trygt koblet inn i SARA som er Hovedredningssentralen sitt beslutningsstøtteverktøy for redningsoperasjoner.

I 2000 leverte eksperter fra NORCE datasystemet SARA til det norske folk. For det er for det norske folk SARA har fungert i 25 år. Hovedredningssentralen har med hjelp fra SARA levert koordinert redningsbistand til alle mulige ulike ulykker og redningsaksjoner til fjells og til havs. Det kan være folk som har gått seg bort på påsketur, eller båter som får problemer som cruiseskipet «Viking Sky» i Hustadvika nord om Molde i 2019.

Det var 1373 personer om bord da «Viking Sky» fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon.

Slik startet det

For å få et innblikk i hvordan det hele startet i 1998, har vi kontaktet pensjonert redningsinspektør på Hovedredningssentralen Stein Solberg som var med fra starten av.

– SARA er et unikt datasystem. Bare at det snart er 25 år gammelt sier vel sitt. Det er utvikla av ekspertene på Christian Michelsen Research (etter 2018 infusjonert i NORCE) i tett dialog med oss brukere på Hovedredningssentralens, forteller Solberg.

Han berømmer Christian Michelsen Research med Kåre Willanger i spissen, utviklerne og forskerne Kjell Røang, Ingolf Magnus, Frode Oldervold og Stian Anfinsen - samt de to som i dag fra NORCE opprettholder og bygger på nye elementer som blant annet SAR Queen, Else Helsen Nornes og Inge Kristian Eliassen.

– Det at forskerne i 1998 var så langt fremme i skoa og utfordret oss på at «jo men fremtiden vil gi disse og disse muligheter,» har sikret at SARA fortsatt er i full drift og gir oss muligheten til å ikke bare levere daglig god beredskap, men også koordinere redningsaksjoner bedre og bedre, samt koble på alle nye behov som f.eks det nye helikopteret SAR Queen, sier Solberg.


Solberg forteller at SARA også var det første beslutningsstøttesystemet som kunne vise et sanntids AIS-bilde. Kystverket stilte AIS data til disposisjon for Hovedredningssentralen selv før de selv kunne vise det.

Vi hadde til og med Kongen tilstede hos oss i HRS i Stavanger da det skjedde.

AIS-fartøysoversikt til havs utvikles med NORCE-eksperter som blant annet Gro Fonnes: AIS/Track Server - web-applikasjon for sporing av fartøy - Norce (norceresearch.no)

– Men aller viktigst er det at vi gjennom vårt beslutningsstøttesystem har vært med på å redde mange menneskeliv gjennom disse årene. Det komplekse arbeidet ved å koordinere alle aktører som bidrar i redningstjenesten er forenklet igjennom integrasjon i SARA. I SARA kan vi ha full oversikt, lese logger, oversikt over ressurser osv. i en toskjermløsning hvor den ene har geografisk relatert informasjon og den andre logg, sjekklister og annet. Begge avdelingene av Hovedredningssentralen (Nord og Sør) pluss kystradio og andre brukere, kan jobbe sammen og parallelt i sanntid i samme datasystem, opplyser Solberg.


Anja Bakken /Hovedredningssentralen, Stein Solberg, ansvarlig fra Hovedredningssentralen (HRS) da beslutningsstøtteverktøyet SARA ble utviklet for snart 25 år siden av ekspertene på Christian Michelsen Research som i dag er NORCE., Stein Solberg Foto Anja Bakken Hovedredningssentralen, ,

Kilde:
Anja Bakken /Hovedredningssentralen

Stein Solberg, ansvarlig fra Hovedredningssentralen (HRS) da beslutningsstøtteverktøyet SARA ble utviklet for snart 25 år siden av ekspertene på Christian Michelsen Research som i dag er NORCE.

En pilot i redningsarbeid

– Ja det har rett og slett vært et eventyr å jobbe med SARA i disse 25 årene. Nå er jo hun en gammel dame som har fått diverse ansiktsløftninger og vi vet jo ikke hvor lenge hun vil være med oss, men enn så lenge er SARA operativt, sier Solberg.

Stein Solberg er ikke en «hvemsomhelst» når vi snakker om redningsaksjoner og utviklingen av beredskap og redning i Norge i moderne tid. Solberg har fått flere utmerkelser for sin lange innsats. I forbindelse med at han mottok Kongens fortjenestemedalje i 2017 ble han omtalt som en bauta innenfor både norsk og internasjonal redningstjeneste, og han ble grundig berømmet for å ha gjort en innsats langt utover det som forventes i stillingene og vervene han har innehatt.

I 2018 fikk han internasjonal oppmerksomhet da han ble tildelt «Meritorious Public Service Award» fra Department of Homeland Security – United States Coast Guard, for sitt «fremragende bidrag for å fremme den internasjonale redningstjenesten i over 20 år». Solberg er for øvrig det medlemmet som har sittet lengst i ICAO/IMO Joint Working Group on SAR.

Den pensjonerte redningsinspektøren er for tiden inne og koordinerer et prosjekt i HRS og han er svært positiv til fremtiden i norsk redningstjeneste. I dag som for 25 år siden er samarbeidet på kryss og tvers suksessnøkkelen til norsk redning- og beredskapstjeneste og Hovedredningssentralen. Nemlig det at alle er med og drar i lag. Frivillige og alle andre aktører må dele info og innsats.

– Men dette var ikke en selvsagt utvikling da vi begynte å bygge dataverktøyet SARA. Her måtte alt gås opp med alle involverte.

Her var det mange egeninteresser som lett kom i skvis. Ikke alle var like innstilt på å dele data.

Forpliktelse til å bidra på tvers av etater og organisasjoner i hendelser har vært grunnpilaren i norsk redningstjeneste hele tiden. Men når det nå begynte å bli snakk om å dele sine egne data «free of charge» med HRS, var ikke det like spiselig for alle. Så her måtte det klargjøring til på politisk hold også.

Men igjen vil jeg fremheve Kystverket som en foregangsetat, som alltid var positiv. Når det gjaldt digitale kar, var CMR banebrytende slik jeg opplevde det.

Vi fikk tidlig beskjed fra ansvarlige etater at sjøkart og landkart aldri kom til å kunne benytte samme system, og HRS hadde behov for både Land-, Luft og Sjøkart. I den sammenheng må også selskapet C-Map i Egersund fremheves. De var noen av de første som laget digitale sjøkart, og de stilte hele sin database over sjøkart i hele verden til fri bruk for HRS i mange år.

Ja vi fikk det til. I dag er reglene klare: Alle skal bidra også digitalt og redningstjenesten er politisk og nasjonalt godt forankra slik at er med og bidrar, sier Solberg.
Privat, Bilde fra 2006 der Stein Solberg brukte SARA i sanntid i flymaskin fra Europa til USA 2006. Han var et sted mellom Grønland og USA og forteller oss at en slik arbeidsprosess i sanntid var uvanlig tilbake i 2006., 0111, ,

Kilde:
Privat

Bilde fra 2006 der Stein Solberg brukte SARA i sanntid i flymaskin fra Europa til USA 2006. Han var et sted mellom Grønland og USA og forteller oss at en slik arbeidsprosess i sanntid var uvanlig tilbake i 2006.

Så hva er SARA?

Primært er SARA et beslutningsstøtteverktøy for Hovedredningssentralen, og SARA er satt opp på begge Hovedredningssentralens lokasjoner, på Sola og i Bodø. I SARA kan flere samtidige brukere på begge lokasjoner jobbe parallelt inne i systemet.

Det finnes også varianter av SARA i Telenor Kystradio (Kystradio Sør og Kystradio Nord) samt i Radio Medico (Helse Bergen).
IPR-en blir håndtert av Hovedredningssentralen og systemeier er Justis og beredskapsdepartement.

Med Solbergs ord:

– SARA støtter beslutningene ved HRS. Den er bygget opp slik at redningstjenesten får de data den trenger. Den er HUBEN i det nasjonale redningstjenesten i Norge.

Solberg tar oss tilbake til 1997-98 da man startet planleggingen.

– Det fantes ikke digitale offentlige kart tilgjengelig. Der måtte vi starte: Få opp kart, både over sjø og land. Det var mange aktører å koordinere, som Kartverket, Forsvaret og alle nasjonale myndigheter. Og data skulle inn i SARA. Her var CMR-ekspertene sentrale hele tiden, forteller Solberg,

og legger til:

– Vi brøt barrierer. Og som sagt suksessen skyldes at vi i tett samarbeid med ekspertene bygget systemet ut fra våre tanker og behov samt at forskerne utfordret oss hele veien. Men suksessen er vel større enn det. For du hører vel ikke i dag om at datautvikling og leveranser til det offentlige skjer på budsjett, og på tid? Vi brukte rundt 10 millioner kroner over noen år. Levert på tid i år 2000 og har fungert helt etter planene i altså snart 25 år.

SARA tidslinje

2000: SARA Logg i bruk ved hovedredningssentralene på Sola og i Bodø

2001: Første versjon av SARA Kart satt i produksjon

2004: Telenor Maritime Radio tar i bruk SARA

2012: Radio Medico tar i bruk SARA

2019: Radio Medico tar i bruk WebSARA

2023: SAR Queen

SARA funksjoner

SARA Er et komplett integrert hendelses-håndteringssystem med hendelseslogg:

 • Statusinformasjon (fakta)
 • Planverk/Tiltakslister
 • Meldingshåndtering
 • Ressurshåndtering
 • Rapporter
 • Søkemotor
 • Hendelse-statistikk
 • Søksplanlegging med integrert Leeway-simulering (Monte Carlo)
 • Replay/debrief modul
 • Integrasjon mot eksterne system


NORCE, Skjermdump av dataverktøyet SARA som brukes i redningsoperasjoner hos HRS., Skjermdump, ,

Kilde:
NORCE

Skjermdump av dataverktøyet SARA som brukes i redningsoperasjoner hos HRS.

NORCE, Grafen viser at i 2022 var det 8495 hendelser og alle ble håndtert gjennom SARA-verktøyet. Kilde er: Hovedredningssentralens nettsider., Sara hendelser 2022, ,

Kilde:
NORCE

Grafen viser at i 2022 var det 8495 hendelser og alle ble håndtert gjennom SARA-verktøyet. Kilde er: Hovedredningssentralens nettsider.

Fakta om Hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen har myndighet til å trekke på enhver tilgjengelig ressurs i Kongeriket. Offentlige ressurser har plikt til å stille på egen regning, de frivillige stiller fordi de har en sterk motivasjon til det, og enhver egnet privat eller kommersiell ressurs kan kjøpes eller leies inn. Norsk redningstjeneste baserer seg på samvirkeprinsippet, et prinsipp tuftet på dugnadsånden, som gjør at redningstjeneste kan sørge for god beredskap og håndtering av ulykker i hele landet.

Else Helen Nornes

Seniorforsker - Bergen
elno@norceresearch.no

+47 909 63 459

Inge Kristian Eliassen

Seniorforsker - Bergen
inel@norceresearch.no

+47 975 73 078

SARA - beslutningsstøtteverktøy for Hovedredningssentralen

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev