Gå rett til innhold
<
<
MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette ønskerforskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører å finne ut av iforskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping.De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning påvelferdsutfordringer i de nordiske landene. I Danmark snakker man om"Kommune 3.0", der kommunene skal bli flinkere til å tilrettelegge for aktivtmedborgerskap der innbyggerne tar en større rolle i velferdsproduksjonen.Begreper som "den kjærlige kommune" viser at danskene tar dette på alvor. Men i både Danmark og Norge har man i første omgang vært opptatt avå finne modeller for hvordan frivillige organisasjoner og det offentlige kansamarbeide. Samtidig finner forskere tegn på at de frivillige selv er på vift,langt mindre trofaste mot de frivillige organisasjonene, og mer opptatt av å finne frivillige aktiviteter som passer for seg selv. Skal man legge til rettefor aktivt medborgerskap i befolkningen, holder det altså ikke lenger å gågjennom de frivillige organisasjonene.Nå går Arendal, Steinkjer, Levanger, Oslo, Voss, Aarhus og Sønderborgkommune sammen med Friskus og Norges Frivilligsentraler for å nærmeseg innbyggerne på nye måter. "Vi ønsker å utforske og teste ut nye fysiskeog digitale møteplasser og former for medvirkning, nye måter å fremmeengasjement på, finne ut hva slags kompetanse man trenger i kommunenefor å klare dette, og undersøke hva slags rolle frivilligsentraler og sosialeentreprenører kan ta i dette arbeidet", sier prosjektleder Eugene Guribye i NORCE. Hans forskningskollegaer i Høgskolen på Vestlandet, Senter foromsorgsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, og MarselisborgCentretskal samle inn erfaringer i de syv kommunene de neste årene. Samtidigformer man et læringsnettverk på tvers av alle aktørene i prosjektet. "Vi skaldrive samskaping internt i prosjektet også", fremhever Guribye. "Det blir enspennende tid".

Prosjektfakta

Navn

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Status

CONCLUDED

Periode

08.01.19 - 30.06.22

Totalt budsjett

5.500.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Lisbeth Iversen
Dina von Heimburg
Per Gunnar Disch
Aase Jeanette Kvanneid
Espen Carlsson
Håkon Sivertsen
Frode Fadnes Jacobsen